Wentylatory nie znikną

Wentylatory zniknęły lub szybko zanikają w urządzeniach konsumenckich oraz małych aplikacjach przemysłowych, ale rozwiązania przemysłowe i energoelektronika nie mogą się bez nich obejść i stawiają tym produktom coraz większe wymagania. Wentylatory do chłodzenia szaf instalacyjnych w halach produkcyjnych, do obsługi serwerowni, wydajnych zespołów komputerowych, urządzeń medycznych, maszyn, oświetlenia scenicznego i do podobnych zastosowań są i długo jeszcze będą niezbędne.

Dlatego wielu producentów ma w ofercie rozwiązania o dużej trwałości odporne na kurz i mgłę olejową, których łopatki są wyważone, a działanie ciche. Na rynku są dostępne wersje z czasem życia powyżej 150 tys. h, zakresem temperatur pracy od -20 do +85ºC, a nawet wersje szczelne z IP68.

Aktualna koniunktura na rynku

Rynek materiałów i komponentów do zarządzania ciepłem w urządzeniach elektronicznych to stabilny sektor o uporządkowanych relacjach i sieci zaopatrzenia niezmiennych od lat, zwłaszcza gdy patrzy się na sektor związany z wentylatorami i radiatorami. Większa dynamika wydarzeń zachodzi w obszarze materiałów termoprzewodzących, ale nie wydaje się, aby wpływ ten był wielki. Wykres ilustrujący ocenę aktualnej koniunktury na rynku pokrywa się, jeśli chodzi o proporcje, z oceną całego roku, co prowadzi do wniosku, że koniunktura jest niezmienna, stała i po uśrednieniu bardzo dobra (badanie wykonane w grudniu 2017 r.).

Standardem jest wyprowadzenie impulsów tachometrycznych pozwalające na kontrolę obracania i możliwość regulacji obrotów. Nowe konstrukcje dużych jednostek mają też energooszczędne silniki. Najnowsze wentylatory mają również rozbudowane systemy zabezpieczeń, które nie tylko sygnalizują elektronice sterującej urządzeniem awarię, czyli zatarcie łożyska, ale także zapewniają precyzyjny rozruch, a nawet poprzez chwilowe odwrócenie kierunku wirowania usiłują oczyścić łopaty z kurzu. Coraz częściej wentylatory prócz zasilania i zwrotnej informacji o obrotach wirnika mają jeszcze w złączu zasilającym czwarty przewód pozwalający na precyzyjną regulację szybkości wirowania.

Tabela 1. Przegląd ofert dostawców urządzeń i materiałów do zarządzania ciepłem w elektronice

Wentylatory na napięcie stałe i rozmiarze do ok. 120×120 mm to rozwiązania kierowane przede wszystkim do elektroniki powszechnego użytku i sprzętu komputerowego. W tym obszarze zmiany są trudno dostrzegalne, ale można powiedzieć, że sprowadzają się do zapewniania dużej trwałości poprzez użycie łożyska ślizgowego z materiału porowatego lub kulkowego, a także dokładne wyważenie łopat.

Rośnie też stale liczba dostępnych typów, tak aby można było dobrać pasujący element w każdej sytuacji. Do wyboru są wersje kwadratowe od ok. 20×20 mm po 120×120 mm o kilku różnych grubościach. W ramach jednego wymiaru można jeszcze wybierać ułożyskowanie i wydajność przepływu powietrza oraz napięcie zasilania. Są też wentylatory okrągłe i dmuchawy, co razem daje dużo ponad setkę dostępnych wersji.

Wentylatory o wymiarach poniżej 20×20 mm są uznawane za mniej typowe, ale także dostępne, tak samo jak wentylatory zasilane napięciem przemiennym prosto z sieci. Wersje ciche, wykorzystywane w sprzęcie konsumenckim (głównie w komputerach PC), mają specjalne wolnoobrotowe silniki oraz wielołopatkowe śmigła, aby możliwe było zapewnienie podobnej wydajności chłodzenia jak w wersjach normalnych.

Cezary Kalinowski

TME, menadżer produktu

  • Na ile materiały i urządzenia do chłodzenia i zarządzania ciepłem to atrakcyjna część biznesu dystrybucji?

Atrakcyjność tej części biznesu spowodowana może być przede wszystkim tym, że zastosowanie produktów do chłodzenia lub grzania wymuszone jest użyciem innych, bazowych komponentów aplikacji. Naturalną konsekwencją konstruowania urządzeń zawierających półprzewodniki czy diody LED jest zastosowanie chłodzenia pasywnego lub aktywnego.

Projektowanie urządzeń przeznaczonych do pracy na zewnątrz wymaga uwzględnienia wahań temperatury w rytmie dobowym i unikania kondensacji pary wodnej za pomocą elementów grzejnych. Im bardziej skomplikowana aplikacja, tym więcej wymagań stawia się systemom chłodzenia i grzania.

Duże upakowanie elementów elektronicznych, straty energii, warunki atmosferyczne, wrażliwość komponentów na temperaturę, bezpieczeństwo użytkowników, to tylko niektóre z licznych warunków wymuszających stosowanie materiałów i urządzeń kontrolujących temperaturę aplikacji.

  • Czy klienci przykładają wagę do wyboru wentylatorów lub radiatorów? Na jakie ich cechy patrzą?

Warto zwrócić uwagę na to, że czynnikiem o dużym znaczeniu dla klientów ma często udział ceny komponentu w całkowitym koszcie wytworzenia urządzenia. O ile w przypadku prostych aplikacji z drobnymi radiatorami może to nie być zauważalne, o tyle w konstrukcjach wykorzystujących wentylatory może być znaczące.

Zdarza się, że jest to czynnik świadczący o sukcesie danego przedsięwzięcia. W przypadkach, gdy cena nie jest decydującym czynnikiem, zauważyć można duże zainteresowanie parametrami takimi jak wydajność i niezawodność. Wentylator powinien być dobrany tak, aby jego wydajność zapewniała prawidłową pracę aplikacji oraz tak, aby niezawodność samego wentylatora nie wpływała negatywnie na czas bezawaryjnej pracy całego urządzenia.

Różnorodność radiatorów nie sprawia obecnie większych problemów w doborze odpowiedniego do większości aplikacji. Tutaj zdecydowanie zwracają uwagę większe wymagania klientów, którzy wykorzystują radiator jako element dekoracji lub stanowi on część np. obudowy. Wtedy ważną cechą okazuje się jakość materiału i wykończenia.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również