Platformy i płytki

Kilka ostatnich lat przyniosło na rynku elektroniki wysyp narzędzi projektowych, zestawów ewaluacyjnych, płytek startowych i testowych. Zwykle są to płytki, które pozwalają na poznanie działania mikrokontrolerów, układów komunikacji, wyświetlaczy, czujników. To także platformy komputerowe takie jak Raspberry Pi, Arduino i wiele, wiele innych podobnych produktów, których cechą wspólną jest to, że w praktyce służą do pogłębiania umiejętności, szkolenia i samodoskonalenia, a więc także do szeroko rozumianej edukacji.

Oferta takich zestawów bardzo szybko się powiększa, a nierzadko ich możliwości są po prostu imponujące. Płytki te stają się bazą infrastrukturalną warsztatów i ukierunkowanych na konkretne aplikacje szkoleń, np. komunikację bezprzewodową. Tym samym są one produktem edukacyjnym i w sumie nowością na omawianym rynku.

Jakie znaczenie dla biznesu
firm ma sprzęt dla edukacji

Jak widać z wykresu, sprzęt dla sektora edukacji nie tworzy w warunkach krajowych na tyle wartościowego segmentu, aby był w stanie zapewnić firmom możliwość specjalizacji w takim kierunku. Dlatego z reguły jest on dodatkiem do większej całości, np. aparatury pomiarowej, sprzętu do wyposażenia produkcji. Nietrudno dostrzec, że wiele z produktów dla edukacji ma też ogólne (uniwersalne) przeznaczenie i nadaje się do wielu zastosowań u różnych odbiorców, przez co ich znaczenie wyłącznie pod kątem sektora edukacji jest jeszcze słabsze. Większy stopień specjalizacji zilustrowany zielonym kolorem na wykresie mają tylko firmy, które sprzedają specjalizowane zestawy edukacyjne, trenażery oraz są dystrybutorem producentów takich urządzeń. Niemniej w warunkach krajowych procent ten przekłada się w liczbach bezwzględnych na dwa przedsiębiorstwa.

Na razie wartościowo nie wydaje się, by miały one znaczący udział w omawianym sektorze rynku, ale trzeba odnotować ich rosnącą pozycję. Zresztą świat dystrybucji dostrzegł potencjał drzemiący w zestawach i płytkach, bo firmy handlowe rozwijają ofertę, nawiązując współpracę z producentami i tworzą w oparciu o nie grupy asortymentowe.

Ważnym stymulatorem rozwoju rynku w tym obszarze jest też Internet Rzeczy (IoT). Aplikacje tego typu też w jakiejś części kierowane są do zastosowań edukacyjnych lub stanowią klocki do budowy takich systemów, tworzenia oprogramowania. Duża liczba systemów rozwojowych opierających się na IoT pozwala na przebieranie w zestawach edukacyjnych powiązanych z tym tematem.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również