Przegląd dostawców

Tabela 2. Dane adresowe do dostawców sprzętu i urządzeń dla szkół i uczelni technicznych

Jak wspomniano wcześniej, rynek sprzętu dla edukacji jest rozproszony i łączy wiele przedsiębiorstw nierzadko bardzo odległych od siebie, jeśli chodzi o obszar aktywności biznesowej. Można je pogrupować, patrząc przez pryzmat oferowanych dla potrzeb edukacji produktów. Najbardziej reprezentatywną grupę tworzą dostawcy aparatury pomiarowej: laboratoryjnej i popularnej oraz rozwiązań specjalizowanych pod kątem zastosowań w edukacji.

Dostawcami sprzętu pomiarowego w tym zestawieniu są firmy takie, jak AM Technologies Polska, Fluke, Biall, Helmar oraz Merserwis. Poza nimi jest jeszcze w kraju wielu innych dostawców aparatury laboratoryjnej, chociażby Tespol lub Rohde & Schwarz, niemniej jak już omawiano, nie w każdym przypadku sektor edukacji jest na tyle wymiernym fragmentem biznesu, aby firmy te zdecydowały się na zgłoszenie do tego zestawienia.

Drugą wyraźnie zarysowaną grupę tworzą firmy dostarczające sprzęt i urządzenia dla produkcji elektroniki. Dla edukacji mają one stanowiska badawcze, stoły, krzesła, produkty ochrony antystatycznej, a także narzędzia. Takie firmy to w tym zestawieniu Renex, RobTools SMT, Ambex, Eurostat, Interfl ux, SMT-TECH, PAKT Electronics, Loktech i Jotkel.

Trzecia grupa to firmy, dla których sektor edukacyjny jest istotnym odbiorcą i takie, które mają w ofercie specjalizowane pod tym kątem urządzenia, np. zestawy edukacyjne, trenażery, pomoce naukowe. Są to Stercontrol - dostawca produktów Lucas-Nuelle, Erfi, HIK Consulting - przedstawiciel Scientech, Nvis, Didalab, a także Encon-Koester - dystrybutor systemów edukacyjnych. W grupie tej można zmieścić także firmę Egmont Instruments, dostawcę zaawansowanej aparatury pomiarowej do badań naukowych.

Tabela 3. Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

Kolejna grupa to dostawcy zestawów uruchomieniowych, płytek ewaluacyjnych i platform oraz systemów mikrokontrolerowych. Najczęściej takie produkty sprzedają katalogowi dystrybutorzy podzespołów, jak Conrad Electronics, Farnell element14, Digi-Key i inni.

Przegląd ofert dostawców sprzętu edukacyjnego pokazujemy w tabeli 1. Została ona podzielona na cztery części: organizacja i wyposażenie stanowisk pracy, pomoce naukowe, stanowiska badawcze i pomiarowe oraz usługi. Naszym zdaniem taki podział dobrze kategoryzuje produkty dla sektora edukacji i pozwala na szybką orientację o ofertach firm. W tabeli 2 podajemy dane kontaktowe do dostawców.

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez redakcję wśród krajowych dostawców sprzętu dla edukacji.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również