Programy operacyjne innowacyjna gospodarka

W ostatnich miesiącach jednym z częściej pojawiających się terminów w mediach są innowacje. Mają one zmienić naszą gospodarkę, a nawet całą krajową technikę i zapewnić polskiej gospodarce lepszą przyszłość bez konieczności konkurowania ze światem tanią pracą. Na wsparcie innowacji, pobudzanie nowych pomysłów oraz na rozwój ukierunkowanych jest wiele programów operacyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej, konkursy lub fundusze zapewniające dofinansowanie.

Z takich środków kupuje się m.in. sprzęt niezbędny do badań, np. aparaturę pomiarową i wyposażenie stanowisk, przez co znaczenie opisanego wsparcia finansowego dla rozważanego sektora rynku jest duże, a jak wynika z naszych ankiet, wielu pytanych było zdania, że wsparcie z UE jest najważniejszym czynnikiem, który zapewni rozwój przynajmniej do 2020 roku, bo jak wiadomo fundusze są powiązane z cyklicznymi okresami budżetowymi.

Struktura sprzedaży sprzętu
dla edukacji w 2017 roku

Sprzedaż urządzeń dla sektora edukacji to w połowie przypadków drobna część działalności przynosząca firmom sumę do 250 tys. zł rocznie, a więc niewiele z punktu widzenia biznesu oraz z perspektywy całego roku. Druga w kolejności na wykresie grupa, taka, która zadeklarowała obroty rzędu 1-5 mln zł, jest nieco mniej liczna, ale bezsprzecznie poprawia od strony statystycznej wymowę tego zestawienia i wskazuje, że omawiany sektor biznesu jest wymierny w odniesieniu do innych zbliżonych tematycznie obszarów, które były przez nas omawiane w "Elektroniku". Oczywiście pokazane na wykresie dane mają wyłącznie charakter szacunkowy, bo aparatura pomiarowa, narzędzia lub meble mają na tyle uniwersalne zastosowanie, że nierzadko rozgraniczenie sprzedaży na klientów edukacyjnych oraz innych jest możliwe wyłącznie w przybliżeniu albo wcale. Tradycyjnie pytanie ankietowe o obroty okazało się najtrudniejsze do tego stopnia, że część firm nie potrafiła na nie udzielić odpowiedzi.

Znaczenie programów operacyjnych widać najbardziej w przypadku firm określanych jako startupy, które zwykle nie mają nic poza pomysłem na biznes i z takiego wsparcia tworzą m.in. swoją infrastrukturę. Niemniej korzystają z nich także uczelnie, szkoły zawodowe.

Trzeba pogłębiać wiedzę

Dzisiejsza technika zmienia się bardzo szybko, ciągle pojawiają się na rynku jakieś nowości, technologie i rozwiązania, przez co znaczenie pogłębiania wiedzy staje się coraz bardziej istotne. Widać to po tym, jak wiele jest organizowanych szkoleń, konferencji, seminariów lub warsztatów. Niektóre firmy prowadzą centra szkoleniowe stacjonarne, inne jeżdżą po kraju od miasta do miasta z prezentacjami i wykładami. Nietrudno dostrzec, że z roku na rok takich wydarzeń jest więcej, co jest najlepszym dowodem rosnącego znaczenia przekazywania wiedzy i to w tradycyjny sposób, co w dobie Internetu może być zaskakujące.

Dla dostawców sprzętu, aparatury, urządzeń i wyposażenia zjawisko to z pewnością zalicza się do pozytywnych stymulatorów sprzedaży, bo w większości przypadków organizacja szkoleń wymaga stworzenia jakiejś infrastruktury.

Ocena koniunktury na rynku
w pierwszym kwartale 2018 r.

Ocena pierwszego kwartału 2018 roku w zakresie sprzętu i urządzeń dla szeroko rozumianej edukacji jest niejednoznaczna, gdyż na pokazanym wykresie nie ma żadnej kategorii wybijającej się ponad inne. Jest to zapewne wynik specyfiki branży, w której dynamika wydarzeń w pierwszej połowie roku zwykle jest mniejsza niż w drugiej, a pierwszy kwartał nierzadko jest martwym sezonem z uwagi na ferie, remanenty, zakończenia roku, a także na skutek braku pewności co do warunków budżetowych. Efekt jest taki, że kierunek zmian nie jest jasno wytyczony, a każdy scenariusz rozwoju wydaje się mniej więcej tak samo prawdopodobny. O ile wyniki z początku roku są dla wielu grup produktowych dobrym prognostykiem tego, co będzie się działo, o tyle w zakresie produktów dla edukacji ta zasada chyba nie działa.

Wydaje się, że w przyszłości znaczenie szkoleń lub mówiąc ogólniej, miejsc transferu wiedzy się nie zmniejszy, gdyż nic nie wskazuje na to, aby świat techniki zwolnił. Czeka nas dalsze pogłębianie specjalizacji, bo inaczej nie uda się zapanować nad ilością pojawiających się informacji.

Warto też zauważyć, że w ostatnich latach rośnie znaczenie procesów edukacyjnych ukierunkowanych na osoby pracujące zawodowo, które edukację szkolną/uczelnianą mają już dawno za sobą. Nie jest to zaskakujące spostrzeżenie, ale z pewnością należy je zaliczyć do czynników prorozwojowych dla omawianego sektora rynku.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również