Oprogramowanie narzędziowe – większe zainteresowanie możliwościami, a mniejsze ceną

Nieodłączną częścią platform sprzętowych jest oprogramowanie, które dzisiaj stanowi nierozerwalną część wszystkich systemów komputerowych determinującą funkcjonalność. Tworzenie kodu firmware wymaga posiadania kompilatora języka C/C++ plus szeregu programów narzędziowych pozwalających na symulację i debugowanie programów, wgrywanie i analizowanie kodu. Bardziej złożone rozwiązania wymagają obecności systemu operacyjnego, systemu czasu rzeczywistego lub stosu do realizacji komunikacji. Coraz częściej projektanci wykorzystują zintegrowane środowiska projektowe zawierające komplet potrzebnych programów połączonych ze sobą w jeden zunifikowany system (IDE – Integrated Design Enviroment). Przeznaczone są one zwykle do obsługi całej rodziny procesorów o wspólnej architekturze i dostępne u producentów chipów (Microchip MPLAB itd.) oraz w firmach niezależnych, np. Keil. Z uwagi na ogromną popularność procesorów z rdzeniem ARM coraz większe znaczenie na rynku mają właśnie środowiska IDE dla tych chipów. Stąd też konkurencja w zakresie oprogramowania narzędziowego wydaje się największa właśnie w zakresie IDE dla ARM, bo jest to produkt uniwersalny i wykraczający poza jedną firmę i producenta.

Ogólnie, rynek oprogramowania projektowego postrzegany jest jako bardzo rozwojowy z uwagi na rosnące zainteresowanie klientów, stały wzrost skomplikowania, miniaturyzację i wiele innych ogólnych trendów w elektronice. Mimo że mamy coraz więcej dostępnych darmowych narzędzi, bibliotek, rynek uznaje się za nienasycony, a stopień konkurencji nie jest duży. Zmiany idą w takim kierunku, aby najważniejszym problemem do rozwiązania był pomysł na aplikację, a nie budowa układu elektronicznego lub pisanie kodu.

Wpływ pandemii koronawirusa na biznes #5
 
Pandemia nie spowodowała większych zawirowań biznesowych u dostawców narzędzi projektowych, gdyż jak pokazują wyniki naszej ankiety, ponad połowa firm w tym okresie zanotowała większą sprzedaż. Trzykrotnie mniej firm zasygnalizowało niewielkie spadki obrotów (20%), co w obecnych czasach jest bardzo dobrym wynikiem. Wzrosty obrotów zapewne są efektem wzrostu cen. Duży popyt na narzędzia projektowe jest pochodną stale zwiększającego się znaczenia elektroniki w naszym życiu i w takim kontekście wzrost mimo kłopotów nie może być zaskoczeniem.

Aplikacje low-code

Wiele aplikacji mobilnych nastawionych jest z definicji na współpracę ze smartfonem. Z użyciem Bluetooth lub Wi-fiumożliwiają one programowanie, wizualizację stanu, sterowanie i podobne udogodnienia w powiązaniu z odpowiednią aplikacją. Jej przygotowanie obecnie jest też coraz łatwiejsze i dostępne dla mniej zaawansowanych użytkowników dzięki narzędziom ograniczającym szczegółowość programowania (low-code) lub nawet eliminujących taką potrzebę (no-code). W tym drugim przypadku tworzy się ją za pomocą wyspecjalizowanego kreatora, komponując z bloków funkcjonalnych. Z punktu widzenia platform IoT dostępność takich narzędzi online jest cenna, bo jeszcze bardziej ułatwia i przyspiesza realizację projektów.

Najważniejsze dla klientów cechy ofert #6
 
Najważniejsze kryterium selekcji produktu w obszarze narzędzi projektowych to łatwość rozpoczęcia pracy i korzystania z danego narzędzia lub zestawu. Jest to efekt widocznego na rynku dużego tempa wydarzeń i pracy, które zabierają inżynierom wiele czasu. Na kolejnych dwóch miejscach znalazły się duże możliwości projektowe oraz to, aby były one dostępne w ramach jednego spójnego środowiska, najlepiej takiego wypróbowanego już wcześniej podczas realizacji innych projektów. Cena uplasowała się bardzo nisko, dowodzi to, że koszt narzędzi projektowych nie determinuje wyboru produktu, podobnie zresztą jak popularność w środowisku inżynierskim. Jest to trochę zaskakujące, ale tak wyszło w naszych ankietach.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również