Liczba wymaganych badań stale się zwiększa

Z roku na roku przybywa badań składających się na ocenę wyrobu. Jest to efekt wielu procesów, takich jak coraz większa penetracja elektroniki we wszystkich dziedzinach naszego życia, coraz bardziej odpowiedzialne zadania, jakie pełni taki sprzęt, a nawet to, że urządzeń jest coraz więcej, stąd ryzyko pojawienia się zakłóceń się zwiększa. Rośnie skomplikowanie urządzeń elektronicznych, komunikacja bezprzewodowa staje się standardem, maleje pobierana moc, dlatego trzeba kontrolować coraz więcej zagadnień i sprawdzać zgodność z coraz to bardziej restrykcyjnymi regulacjami prawnymi. Liczba obszarów wymagających kontroli rośnie także dlatego, że pewne zagadnienia są wymuszane w ramach polityki organizacji branżowych, krajów lub wspólnot. Przykładem mogą być normy bezpieczeństwa dla sprzętu medycznego lub też wymagania w zakresie sprawności dla zasilaczy, a także konieczność znakowania produktów specjalnymi etykietami, jak na przykład w oświetleniu ledowym.

Jak można ocenić zapotrzebowanie rynku na usługi badawcze w 2022 roku? #3
 
Zapotrzebowanie rynku na usługi badawcze urządzeń elektronicznych przez prawie połowę ankietowanych zostało ocenione jako dobre, a co trzeci pytany uważał je tylko za zadowalające. Poza tymi dwoma grupami są jeszcze odpowiedzi skrajne, które razem zajęły 20%. Taki wynik w czasach, gdy rynek elektroniki przeżywa trudności podażowe, należy postrzegać jako dobry rezultat, który sugeruje, że dodatkowe prace projektowe związane z użyciem w sprzęcie innych podzespołów elektronicznych, spoza głównej listy zakupowej, są kontrolowane w badaniach. Zmiana projektu płytki drukowanej, użycie innego modułu radiowego wymaga kontroli, potwierdzenia zgodności z normami i z pewnością takie działania mają odbicie w zapotrzebowaniu na usługi.
Jakie znaczenie dla placówki mają usługi badań? #4
 
Trzy czwarte placówek badawczych w kraju jest biznesowo dołączonych do mniejszej lub większej reszty, a więc wchodzi w skład uczelni, instytutu, firmy produkcyjnej. Takie umocowanie wynika z tego, że usługi badawcze świadczone dla firm zewnętrznych są tylko częścią pracy dla zasadniczych zadań związanych z pracami badawczo- rozwojowymi, działalnością edukacyjną i naukową. Z uwagi na wysoki koszt aparatury badawczej i jej utrzymania w stanie przydatności metrologicznej, a także utrzymania zespołu specjalistów, inny model działalności jest niestety wyjątkiem w regule.

Badania są także metodą ograniczania ryzyka biznesowego, bo sprzęt niespełniający wymogów wymaga wycofania z rynku i zapłacenia kary. Nawet jeśli to ryzyko jest niewielkie, wiele firm nie lekceważy go, bo konsekwencje drobnej z punktu widzenia firmy oszczędności może po długim czasie przynieść ogromne straty wizerunkowe i finansowe.

Krzysztof Sieczkarek


Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

  • Czy dyrektywa EMC 2014/30/UE dotyczy także urządzeń radiowych?

Na tak postawione pytanie należy opowiedzieć "nie". Może to się wydawać zaskakujące, dlatego nie pozostawię tej odpowiedzi bez krótkiego komentarza. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE, tak zwana dyrektywa EMC dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej, podobnie jak dyrektywa RED 2014/53/UE dotycząca urządzeń radiowych, należą do grupy aktów Unii Europejskiej, tworzących Nowe Ramy Prawne (NLF – New Legislative Framework), które są związane z systemem oceny zgodności wyrobów i nadzorem rynku. A więc wszystkie produkty, do których odnosi się dana dyrektywa, muszą spełniać określone w niej wymagania zasadnicze. Co to znaczy dla urządzeń radiowych? Że nie podlegają one dyrektywie EMC, co jednak nie oznacza, że nie muszą spełniać wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, gdyż jest to jedno z wymagań zasadniczych dyrektywy RED, oprócz wymagań bezpieczeństwa i efektywnego wykorzystania widma radiowego. Szczegółowe wymagania techniczne określone są w normach zharmonizowanych z dyrektywą i to właśnie je należy podawać w deklaracji zgodności przy oznakowywaniu CE urządzenia. Dość częstym błędem jest jednoczesne powoływanie się na dyrektywy EMC, LVD i RED w deklaracji zgodności urządzenia radiowego. Można stosować tylko tę ostatnią. Należy podkreślić, że urządzanie radiowe podlegające pod dyrektywę RED to nie tylko klasyczne radionadajniki komunikacyjne, odbiorniki radiowe czy telewizyjne.

Wystarczy, że sprzęt AGD czy inne urządzenia powszechnego użytku będą mieć wbudowany moduł Wi-fi czy Bluetooth, by stały się urządzeniem radiowym w myśl dyrektywy 2014/53/UE.

Mariusz Piękoś


Arizo

  • Przez lata wiele firm elektronicznych lekceważyło konieczność przeprowadzania badań – czy coś się zmienia w tym temacie?

Myślę, że w obecnej rzeczywistości producenci nie mogą pozwolić sobie na takie podejście. Badania urządzeń elektronicznych pod kątem spełnienia nie tylko norm kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), ale też wpływu środowiska klimatycznego czy odporności mechanicznej są obecnie integralną częścią zapewnienia wysokiej jakości produktu oraz bardzo ważnym elementem podczas etapu projektowania. Badania w laboratoriach spełniają się w roli weryfikatora zastosowanych rozwiązań oraz jakości użytych komponentów. Poza tym, współpraca na arenie międzynarodowej niejako wymusza na krajowych producentach urządzeń i systemów przeprowadzanie badań w niezależnych, akredytowanych jednostkach. Kolejnym aspektem jest proaktywność.

Wprowadzanie prac korekcyjnych w produkcie, który jest aktualnie w produkcji, jest bardzo kosztowne, nie wspominając o sytuacjach, gdzie koniecznie jest wycofanie produktu z rynku, co wiąże się dodatkowo z utratą reputacji firmy.

Obecnie liczni producenci idą krok dalej w kierunku poprawy jakości, instalując własne laboratoria badawcze. Jeżeli firma produkcyjna ma takie laboratorium, jest to narzędzie, które bierze udział w procesie projektowania i wdrażania nowych produktów. Jest to dla firmy niewątpliwie duży atut. Niemniej, współpraca z wyspecjalizowanych laboratorium, zwłaszcza w zakresie EMC, ma wiele zalet. Jedną z nich jest doradztwo techniczne i wparcie merytoryczne. W Polsce znajdziemy szereg placówek badawczych, które mogą przeprowadzić wiarygodną ocenę zgodności urządzenia pod kątem EMC. Jednakże tylko nieliczne z nich mają wieloletnie doświadczenie w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z brakiem kompatybilności elektromagnetycznej. Poradzenie sobie z takimi kłopotami jest często dla wielu producentów wyzwaniem, a współpraca z odpowiednią instytucją badawczą pozwala na skorzystanie z jej wieloletniego doświadczenia i wiedzy. Firma ARIZO od lat współpracuje z instytucjami badawczymi oraz ich klientami w zakresie dostaw materiałów ekranujących.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również