Ogromna różnorodność

Rys.1. Ocena, dla których standardów komputerów przemysłowych konkurencja na rynku jest największa. Źródło wszystkich wykresów: ankieta redakcji

Komputery do zastosowań embedded to ogromny zbiór produktów, których cechą wspólną jest to, że są przeznaczone do wbudowania do wnętrza urządzenia projektowanego przez nabywcę. Występują one zazwyczaj w postaci niewielkiej, nieobudowanej płyty komputerowej określanej mianem Single Board Computer - SBC (komputer jednopłytkowy) lub Biscuit PC.

Przykładami systemów wbudowanych są moduły SOM (System-on-Module) oraz COM (Computer-on-Module). Są to miniaturowe komputery, zawierające procesor (zwykle niewymagający chłodzenia), układy pomocnicze, pamięć i interfejsy komunikacyjne. Do omawianej grupy zaliczyć można również PC/104, PC/104+ oraz różnego rodzaju komputery jednopłytkowe o wymiarach 3,5’’ i 5,25’’. Stosowane są tutaj także rozwiązania w standardach EBX (Embedded Board eXpandable), EPIC (Embedded Platform for Industrial Computing) czy nowoczesne moduły takie jak Pico-ITX.

Na rynku dostępne są również przemysłowe płyty główne zbliżone formatem do ATX, które, podobnie jak ich popularne odpowiedniki z sektora PC, tworzą kompletne rozwiązania komputerowe. Odróżniają się one jednak możliwością obsługi typowo przemysłowych interfejsów komunikacyjnych oraz innymi cechami, związanymi głównie z przeznaczeniem do pracy w trudnych warunkach.

Przykładem mogą być powłoki ochronne chroniące przed wilgocią. Oczywiście standard ATX z uwagi na duże wymiary słabo nadaje się do zastosowań wbudowanych, dlatego w tym obszarze zastosowań tego typu płyty oferowane są również w zminiaturyzowanych wersjach, jak Mini ITX, Micro ATX, LPX i podobnych.


Rys.2. Najważniejsze produkty lub aplikacje, do których trafiają w kraju komputery jednopłytkowe

Systemy komputerowe do wbudowania różnią się od pozostałych (np. rozwiązań Box PC) brakiem obudowy, raczej nieobecnością preinstalowanego systemu operacyjnego i zasilacza. Mają też umiarkowaną wydajność, znacząco niższą od rozwiązań bazujących na wykorzystaniu płyt typu backplanes, które służą do tworzenia systemów komputerowych z wykorzystaniem kart procesorowych w takich standardach, jak PCI, CompactPCI, PCI Express, VME (Versa Module European) oraz PXI. Wymienione rozwiązania przeznaczone są głównie do pracy jako serwery danych, urządzenia pomiarowe czy systemy przetwarzania dużych ilości danych. To już nie są zastosowania embedded.

Na rysunku 1 pokazane zostało zestawienie, w zakresie których standardów komputerów przemysłowych konkurencja na rynku jest największa. Dane prezentowane na wykresie pochodzą z redakcyjnej ankiety. Wyniki nie pozwalają na wyłonienie dominanty ani też na snucie przypuszczeń na temat roli, jaką pełnią produkty do zastosowań embedded, w porównaniu do klasycznych wersji przemysłowych w obudowach i gotowych do użycia. Bardziej prawdziwe wydaje się twierdzenie, że omawiany rynek jest na tyle szeroki i różnorodny, iż najpopularniejsze standardy dzielą go w mniej więcej równych proporcjach.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty