Rynek dystrybucji półprzewodników w Europie Wschodniej wzrósł w III kwartale o 37,6%

| Gospodarka Artykuły

Dystrybucja podzespołów półprzewodnikowych w Europie utrzymała się w 2015 r. na wysokim poziomie. Według DMASS, branżowego stowarzyszenia firm, w III kwartale 2015 r. dystrybutorzy sprzedali półprzewodniki za 1,86 mld euro, czyli o 17,9% więcej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Podobny wzrost wystąpił w II kwartale, a więc objął całe lato, mimo że zazwyczaj okres letni cechują sezonowe spadki sprzedaży. Wpływ na wysokie przychody firm, tak jak wcześniej, miał wysoki kurs dolara wobec euro, niemniej znaczna część wzrostu wyniknęła z odradzającego się w krajach Unii popytu.

Rynek dystrybucji półprzewodników w Europie Wschodniej wzrósł w III kwartale o 37,6%

W całym roku 2015 sprzedaż półprzewodników przez dystrybutorów po raz pierwszy w historii najpewniej przekroczy 7 mld euro, przewidywał DMASS w grudniu. Efekt wyższych sum obrotów spowodowany czynnikiem kursowym wkrótce minie, skutkiem czego będzie wzrost o mniejszej dynamice. Stowarzyszenie firm półprzewodnikowych bierze pod uwagę także czynniki makroekonomiczne, takie jak zwolnienie tempa wzrostu gospodarki Chin, kryzys uchodźców czy przetasowania w branży motoryzacyjnej, które mogą wpłynąć na kształtowanie się rynku w Europie.

W dużej mierze na dane za III kwartał wpływ miała znacząca poprawa dystrybucji w niemal wszystkich krajach Europy Wschodniej, klasyfikowanych bez Rosji. Źródła tej zmiany DMASS dopatrzył się w wymiernym wzroście lokalnego łańcucha dostaw. Sprzedaż podzespołów półprzewodnikowych zwiększyła się w tej części Europy o zdumiewające 37,6% w skali roku i wyniosła 244 mln euro. Większa sprzedaż wystąpiła i w innych krajach Starego Kontynentu. Obroty dystrybutorów w Wielkiej Brytanii zwiększyły się o 17,4% i wyniosły 158 mln euro, tyle samo co we Włoszech, gdzie wzrosły o 16,8%. W Niemczech dystrybucja wzrosła o 15,8%, do 593 mln euro, a rynek francuski powiększył się o 10%, do 135 mln euro. Rozwijający się w szybkim tempie w pierwszej połowie roku rynek skandynawski trochę zwolnił, rosnąc w III kwartale o 12,5%, do 165 mln euro.

Według prezesa DMASS Georga Steinbergera, podobnie jak w kwartale II, istotną rolę w wielu krajach odegrał niski kurs wymiany euro na dolara i w konsekwencji przeszacowywanie wartości transakcji.

W analizie poszczególnych grup produktów najlepiej wypadł sektor analogowy, układy logiczne powiązane z mikrokomputerami (MOS micro) oraz układy cyfrowe. Największy spośród grup produktów sektor analogowy sięgnął wartości 540 mln euro, rosnąc kwartalnie o 17,9%. W następnej kolejności sektor MOS micro, tj. mikroprocesory, microkontrolery i układy DSP poza segmentem PC, powiększył się o 21,5%, do 394 mln euro. Układy cyfrowe, a więc układy specjalizowane (ASSP), ASIC i inne kompleksowe urządzenia logiczne, wzrosły łącznie o 32,1%, do wartości 95 mln euro.

Wzrost powyżej średniej dla branży odnotowano także w segmentach czujników - o 22,4% do 43 mln euro i układów pamięci - o 25,1% do 150 mln euro, poinformował DMASS. Niższy wzrost obrotów firmy dystrybucyjne uzyskały dla optoelektroniki - o 16% do 193 mln euro - i to pomimo, że znacznie zwiększyła się sprzedaż samych diod LED. O 10 do 14,5% wyższe obroty odnotowali dystrybutorzy w zakresie układów dyskretnych, standardowych logicznych oraz układów programowalnych.

Marcin Tronowicz