Na Uniwersytecie Warszawskim opracowano nowy typ litowo-jonowych akumulatorów

| Gospodarka Artykuły

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali nowy typ ładowalnych baterii o dużej wydajności. Ich największe zalety to bezpieczeństwo użytkowania oraz większa niż standardowo trwałość i pojemność. Akumulatory są na etapie krajowego zgłoszenia patentowego. Planowane jest również objęcie ich patentem międzynarodowym. Z uwagi na wysokie koszty badań przeprowadzono jedynie testy laboratoryjne. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii poszukuje inwestora branżowego, który zapewni wprowadzenie wynalazku na rynek.

Na Uniwersytecie Warszawskim opracowano nowy typ litowo-jonowych akumulatorów

- Opracowane przez nas ogniwo bazuje na znanych i wykorzystywanych komercyjnie materiałach elektrodowych. Przeprowadziliśmy jednak istotne modyfikacje, które pozwoliły zminimalizować użycie lotnych składników, co podnosi bezpieczeństwo eksploatacji baterii. Poza tym udało nam się zwiększyć pojemność właściwą ogniwa przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu stopnia jej utraty w kolejnych cyklach pracy akumulatora - wyjaśnia główny twórca ogniwa dr Bartosz Hamankiewicz.

Podstawowymi materiałami elektrodowymi zastosowanymi w baterii są tlenki o strukturze spinelu - litowo-tytanowy jako elektroda ujemna oraz litowo-manganowy jako elektroda dodatnia. Oddziela je membrana polimerowa - nie ma zatem elektrolitu, który zawiera lotne, palne składniki. Ponieważ materiały użyte do budowy ogniwa są odporne na utlenianie, znacznie ograniczono prawdopodobieństwo samozapłonu, nawet w przypadku uszkodzenia obudowy.

źródło: naukawpolsce.pap.pl