Czy baterie magnezowo-jonowe będą lepsze niż litowo-jonowe?

| Gospodarka Artykuły

We wszystkich komercyjnych bateriach, szczególnie w akumulatorach litowo-jonowych, elektrolit, który przenosi ładunek między katodą i anodą jest płynem. To czyni akumulatory komponentami potencjalnie łatwopalnymi. Zespół naukowców z Departamentu Energii (Department of Energy - DOE) i z Centrum Badań nad Magazynowaniem Energii (Joint Center for Energy Storage Research - JCESR) odkrył najszybszy przewodnik magnezowo-jonowy w formie stałej, będący ważnym krokiem w kierunku stworzenia nowego rodzaju baterii, które będą miały większą gęstość energetyczną i będą bezpieczniejsze.

Czy baterie magnezowo-jonowe będą lepsze niż litowo-jonowe?

Opracowany przez naukowców materiał to stały elektrolit - tzw. spinel magnezowo-skandowo-selenkowy, wykazujący mobilność jonów magnezu porównywalną do jonów w bateriach litowych. Mając stan stały jest on znacznie bardziej ognioodporny. Odkrycie zostało opublikowane na łamach Nature Communications w artykule "High magnesium mobility in ternary spinel chalcogenides".

Zespół planuje dalszą pracę i przed nim prawdopodobnie jeszcze długa droga zanim będzie można zrobić rzeczywistą baterię. Dotychczasowe osiągnięcie to jednak pierwsza demonstracja tego, że można wykonać materiały półprzewodnikowe z naprawdę dobrą mobilnością magnezu. Ponieważ uważa się, że magnez porusza się powoli w większości ciał stałych, nikt nie sądził, że to będzie możliwe.

źródło: Berkeley Lab