Niewystarczająca podaż układów pamięci Flash może sprawić kłopoty producentom smartfonów

| Gospodarka Artykuły

Z raportu firmy Gartner wynika, że ogólnoświatowa sprzedaż smartfonów wzrosła w drugim kwartale obecnego roku w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Autorzy raportu wyrażają jednak obawę, że w drugiej połowie roku wynik ten może ulec pogorszeniu, głównie z powodu trudności w zapewnieniu odpowiedniego poziomu dostaw układów pamięci flash, jak również postępującego wzrostu ich cen.

Niewystarczająca podaż układów pamięci Flash może sprawić kłopoty producentom smartfonów

Całkowita sprzedaż smartfonów w poprzednim kwartale wyniosła 366 mln sztuk, co stanowi wzrost o 6,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Główną przyczyną tak dobrego wyniku jest rosnące zapotrzebowanie na telefony obsługujące komunikację 4G, szczególnie na rynkach rozwijających się. Urządzenia sprzedane w regionie Chin oraz Azji i Pacyfiku stanowią odpowiednio 28% i 21% światowego rynku.

Gartner podaje również, że na rynku urządzeń mobilnych zwiększyła się dominacja systemu operacyjnego Android - było w niego wyposażonych 88% ze sprzedanych ostatnio smartfonów.

Sprzedaż smartfonów w drugim kwartale 2017 roku wg Gartnera
Producent II kwartał 2017 II kwartał 2016
Sprzedaż [tys.] Udział w rynku [%] Sprzedaż [tys.] Udział w rynku [%]
Samsung 82 535 22,5 76 743 22,4
Apple 44 315 12,1 44 395 12,9
Huawei 35 964 9,8 30 670 8,9
Oppo 26 092 7,1 18 113 5,3
Vivo 24 325 6,6 13 240 4,1
Inni 153 003 41,8 159 190 46,4
Razem 366 234 100 343 352 100

 

5 regionów z największą liczbą sprzedanych smartfonów w II kwartale 2017 roku
Region II kwartał 2017 II kwartał 2016
Sprzedaż [tys.] Udział w rynku [%] Sprzedaż [tys.] Udział w rynku [%]
Chiny 101 524 27,7 114 171 33,3
Azja i Pacyfik 78 243 21,4 59 428 17,3
Ameryka Północna 40 438 11,0 38 121 11,1
Europa Zachodnia 35 790 9,8 31 523 9,2
Ameryka Łacińska 32 867 9,0 33 050 9,6
Inni 77 371 21,1 67 056 19,5
Razem 366 234 100 343 352 100