NVIDIA przejmuje Mellanox za 6,9 mld dolarów

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Firmy NVIDIA i Mellanox ogłosiły osiągnięcie ostatecznego porozumienia, na mocy którego NVIDIA przejmie wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje zwykłe Mellanox, płacąc 125 dolarów za akcję w gotówce, co stanowi łączną wartość przedsiębiorstwa wynoszącą około 6,9 mld dolarów. Przejęcie zjednoczy dwie wiodące na świecie firmy w dziedzinie wysokowydajnych obliczeń (high performance computing - HPC).

NVIDIA przejmuje Mellanox za 6,9 mld dolarów

Platforma obliczeniowa NVIDIA i rozwiązania Mellanox łączą moc ponad 250 superkomputerów światowej klasy TOP500 i mają jako klientów wszystkich głównych dostawców usług w chmurze i producentów komputerów.

Firmy mogą poszczycić się długą historię współpracy i realizacji wspólnych innowacji, co znalazło odzwierciedlenie w ich niedawnym wkładzie w budowę dwóch najszybszych superkomputerów na świecie, Sierra i Summit, obsługiwanych przez amerykański Departament Energii. Wielu czołowych dostawców usług w chmurze korzysta zarówno z procesorów graficznych NVIDIA, jak i połączeniowych rozwiązań Mellanox.

Transakcja przejęcia Mellanoxa przez firmę NVIDIA została zatwierdzona przez zarządy obu spółek i oczekuje się, że zostanie zamknięta do końca roku kalendarzowego 2019, z zastrzeżeniem uzyskania akceptacji organów regulacyjnych oraz spełnienia innych, zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zatwierdzenia umowy o połączeniu przez akcjonariuszy firmy Mellanox.

źródło: NVIDIA Corporation