Infineon przejmuje Cypress

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Firmy Infineon Technologies AG i Cypress Semiconductor Corporation ogłosiły właśnie zawarcie ostatecznego porozumienia, na mocy którego Infineon przejmie Cypress za 23,85 dolarów za akcję, płacąc gotówką, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa wynoszącej 9,0 mld euro. Według szacunków transakcja sprawi, że Infineon stanie się ósmym producentem chipów na świecie. Oprócz już obecnie wiodącej pozycji w zakresie półprzewodników mocy i kontrolerów bezpieczeństwa, Infineon stanie się również numerem jeden wśród dostawców chipów na rynek motoryzacyjny.

Infineon przejmuje Cypress

Wartość oferty Infineona stanowi 46-procentową premię w stosunku do 30-dniowej średniej ważonej ceny akcji firmy Cypress w okresie od 15 kwietnia do 28 maja 2019 r., czyli ostatniego dnia obrotu akcjami przed pojawieniem się medialnych doniesień o potencjalnej sprzedaży firmy.

Cypress zamierza kontynuować kwartalne wypłaty gotówkowej dywidendy do czasu zamknięcia transakcji. Obejmuje to wcześniej ogłoszoną dywidendę w wysokości 0,11 USD na akcję, która ma być wypłacona 18 lipca 2019 r. posiadaczom akcji zwykłych na dzień zamknięcia działalności 27 czerwca 2019 r.

Finansowanie przejęcia jest w pełni gwarantowane przez konsorcjum banków, przy czym Infineon zamierza sfinansować kapitałem własnym około 30% całkowitej wartości transakcji.

Przejęcie podlega jeszcze zatwierdzeniu przez akcjonariuszy firmy Cypress i odpowiednich organów regulacyjnych, jak również spełnieniu innych zwyczajowych warunków. Zamknięcie transakcji spodziewane jest do końca roku kalendarzowego 2019 lub na początku roku 2020.

Lepsze pozycjonowanie na szybko rozwijających się rynkach

Po przejęciu Cypressa, Infineon wzmocni swoje ukierunkowanie na czynniki wzrostu strukturalnego. Cypress dysponuje zróżnicowanym portfolio mikrokontrolerów, a także komponentów programowych i komunikacyjnych, które są wysoce komplementarne w stosunku do wiodących półprzewodników, czujników i rozwiązań bezpieczeństwa Infineona. Połączenie tych atutów technologicznych umożliwi oferowanie kompleksowych, zaawansowanych rozwiązań dla aplikacji o dużym potencjale wzrostu, takich jak napędy elektryczne, urządzenia zasilane bateryjnie oraz zasilacze. Połączenie specjalistycznej wiedzy Infineona z zakresu bezpieczeństwa z know-how Cypressa w zakresie łączności przyspieszy wejście w nowe aplikacje IoT w segmentach przemysłowych i konsumenckich. W zakresie półprzewodników samochodowych rozszerzony portfel mikrokontrolerów i pamięci NOR flash będzie stanowił ogromny potencjał, zwłaszcza w świetle ich rosnącego znaczenia dla zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i nowych architektur elektronicznych w pojazdach.

Dzięki silnej działalności badawczo-rozwojowej firmy Cypress oraz obecności geograficznej w USA, Infineon nie tylko wzmocni swoje możliwości obsługi głównych klientów w Ameryce Północnej, ale także w innych ważnych regionach geograficznych. Firma wzbogaci swoją działalność badawczo-rozwojową w Dolinie Krzemowej i zyska obecność oraz udział w strategicznie ważnym rynku japońskim.

Wzrost siły finansowej po pełnej integracji

Przejęcie zwiększy również siłę finansową Infineona, a akcjonariusze firmy powinni skorzystać z przyrostu zysków począwszy od pierwszego pełnego roku obrotowego po zamknięciu. Infineon potwierdził założenia dotyczące synergii sprzedaży i kosztów. Oczekiwane są synergie kosztowe w wysokości 180 mln EUR rocznie do roku 2022. Komplementarne portfele umożliwią - w perspektywie długoterminowej - oferowanie rozwiązań w zakresie układów scalonych o potencjale synergii przychodów przekraczającym 1,5 mld EUR rocznie.

Po pomyślnej integracji Infineon odpowiednio dostosuje swój docelowy model operacyjny. Firma planuje wzrost przychodów w całym cyklu sprzedaży o 9%, a wskaźnik przedstawiający stosunek inwestycji do sprzedaży ma zmniejszyć się do 13%.

źródło: Infineon

Zobacz również