Nowy ebook Farnella: "The era of AIoT: Context, Capabilities and Future of AIoT"

| Gospodarka Mikrokontrolery i IoT

Sztuczna Inteligencja (AI - Artificial Intelligence) i Internet Rzeczy (IoT - Internet of Things) zmieniają charakter i sposoby pracy na całym świecie. Sama sztuczna inteligencja nie jest nową ideą. Pojawiła się już w latach 50. XX wieku. Teraz jesteśmy świadkami jej wielkiego wpływu na nasze codzienne życie. Jest ona implementowana zarówno w inteligentnych asystentach domowych i systemach bezpieczeństwa lub monitorowania, jak i w sprzedaży detalicznej i w medycynie.

Nowy ebook Farnella: "The era of AIoT: Context, Capabilities and Future of AIoT"

Według raportu firmy McKinsey, światowy rynek technologii opartych o AIoT, a więc oprogramowania, sprzętu i usług z nimi związanych, ma rosnąć w tempie 25% rocznie i przekroczyć wartość 130 mld dolarów w 2025 roku. Z danych tych wynika, że nasze życie będzie w przyszłości silnie zależne od sztucznej inteligencji. Chcąc prowadzić edukację na temat tej technologii, Farnell opublikował nowy, anglojęzyczny ebook: "The era of AioT: Context, Capabilities and Future of AIoT", czyli "Era AIoT, kontekst, możliwości i przyszłość AIoT". W publikacji skrupulatnie opisano przyszłość rozwoju sztucznej inteligencji, wyjaśniono powiązania pomiędzy AI, uczeniem maszynowym (ML – Machine Learning) i głębokim uczeniem (DL – Deep Learning) oraz pokazano dostępne obecnie platformy, które pozwolą rozpocząć prace nad pierwszymi rozwiązaniami IoT opartymi o sztuczną inteligencję.

Omawiany ebook można pobrać ze strony: https://pl.farnell.com/aiot-ebook-lp.

źródło: Farnell