Opublikowano kwantową strategię NATO na rzecz obronności i bezpieczeństwa

| Gospodarka Aktualności

Przez ministrów spraw zagranicznych NATO zatwierdzona została niedawno strategia kwantowa NATO, co stanowi znaczący krok w kierunku zrewolucjonizowania innowacji w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Przyjęta strategia koncentruje się na uczynieniu sojuszu "kwantowo gotowym" ("quantum-ready"), co jest kluczową inicjatywą, biorąc pod uwagę transformacyjny potencjał technologii kwantowych.

Opublikowano kwantową strategię NATO na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Sfera technologii kwantowej obejmuje różne aspekty, których implikacje obejmują wykrywanie, obrazowanie, precyzyjne pozycjonowanie, nawigację, synchronizację, a zwłaszcza usprawnianie wykrywania okrętów podwodnych. W strategii priorytetem jest także rozwój i ochrona transmisji danych poprzez wdrożenie kryptografii "kwantowoodpornej".

Technologie kwantowe są coraz częściej postrzegane jako krytyczne elementy strategicznej konkurencji. Strategia NATO ma na celu stworzenie solidnego ekosystemu transatlantyckiego dla technologii kwantowych poprzez wspieranie wspólnych wysiłków pomiędzy NATO a liderami przemysłu. Współpraca ta ma kluczowe znaczenie dla przygotowania sojuszu do przeciwdziałania wszelkim wrogim zastosowaniom tych zaawansowanych technologii.

Zaangażowanie NATO w innowacje kwantowe ma odzwierciedlenie w działaniu ekspertów DIANA - Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic. Spośród 44 firm wybranych do programu DIANA, 6 specjalizuje się w technologii kwantowej. Oczekuje się, że ich wkład doprowadzi do przełomów w kryptografii nowej generacji, opracowania laserów zapewniających lepszą łączność satelitarną, a także do rozmieszczenia czujników obrazowania 3D ze wspomaganiem kwantowym w złożonych środowiskach podmorskich. DIANA przewiduje również, że technologia kwantowa odegra kluczową rolę w rozwiązaniach opracowywanych w odpowiedzi na przyszłe wyzwania.

Po ustanowieniu nowej strategii, NATO zamierza utworzyć Transatlantic Quantum Community. Inicjatywa ta obejmie współpracę z rządami, przemysłem i środowiskiem akademickim zajmującym się całym spektrum innowacji. Jej celem będzie wykorzystanie pełnego potencjału technologii kwantowych w obszarach obronności i bezpieczeństwa.

źródło: Electronic Specifier

Zobacz również