Rys. 5. Branże, które są największymi odbiorcami produktów antystatycznych i ochrony elektromagnetycznej w Polsce w ujęciu wartościowym

Sprzedaż materiałów i podzespołów ochronnych jest wprost powiązana z bieżącą koniunkturą na rynku i klimatem panującym w gospodarce, a wzrosty i spadki obrotów są średnią dla wielu sektorów rynku elektroniki. Zależność ta wynika z szerokiego frontu sprzedaży i ogólnego przeznaczenia omawianych produktów, w której nie ma raczej wyjątkowych okazji i szans na wielkie wzrosty, ale z drugiej strony w ciężkich czasach spadki też nie są bardzo dotkliwe. Potwierdzeniem takiej analizy może być zestawienie wzrostów obrotów w ostatnich trzech latach dla firm wymienionych w tabelach, które pokazane jest na rysunku 2.

Porównanie poszczególnych zakresów i lat potwierdza te spostrzeżenia, bo różnice pomiędzy poszczególnymi latami nie są duże. Na pewno zmiany są też mniejsze dla materiałów ochronnych, niż widać to było w innych grupach podzespołów omawianych w raportach w „Elektroniku”. Oczywiście branża odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego, a każdy kolejny rok po 2007 był słabszy, niemniej ogólna koniunktura nie wydaje się zła.

Podobne odczucia mieli specjaliści z firm zajmujących się tą tematyką, z których aż 63% na pytanie o aktualną koniunkturę na rynku odpowiedziało, że jest ona dobra, a kolejne 28% oceniło ją jako znakomitą. Tak dobre wyniki sondy skłaniają do refleksji. Wiele firm zajmujących się tematyką EMI/ESD jest obecna na rynku od wielu lat, część z nich powstała na fali

Rys. 6. Zestawienie obrazujące, które produkty EMI/ESD sprzedają się najlepiej

przemian gospodarczych lat 80. i 90. ubiegłego wieku i ma za sobą wiele trudnych momentów i niejeden kryzys. Dlatego w naturalny sposób firmy nie mają wygórowanych oczekiwań lub też nauczyły się funkcjonować także w gorszych okresach. Z takich niewygórowanych oczekiwań może się brać wiele pozytywnych odpowiedzi. Pytanie o to, kiedy krajowa gospodarka zacznie się rozpędzać, z pewnością zalicza się do aktualnych tematów do dyskusji. O popartą konkretami odpowiedź nie jest łatwo, ale patrząc na biznes materiałów i podzespołów ochronnych w pierwszych dwóch miesiącach 2010 roku (rys. 4), nietrudno zauważyć, że dla ponad 80% ankietowanych okres ten okazał się udany. Trzeba tylko trzymać kciuki, aby ten pozytywny początek utrzymał się jak najdłużej.

Tomasz Gredka

menadżer produktów pasywnych w TME

  • Co nowego pojawia się w podzespołach ochronnych?

Podzespoły ochronne w zakresie EMI i ESD są szeroko stosowane w większości urządzeń elektronicznych i w miarę upływu lat mają coraz bardziej specjalizowany charakter ukierunkowujący funkcjonalność na dany typ występującego czynnika niepożądanego. Jednym z najnowszych rozwiązań są chociażby filtry dla sygnałów audio, po to, aby chronić układy przed zaburzeniami w.cz. pochodzącymi np. od pracujących w pobliżu telefonów komórkowych.

  • Jakich elementów poszukują klienci?

Dla wielu klientów istotną cechą, wymuszoną przez duże znaczenie urządzeń przenośnych, jest rozmiar. Na przykład filtry stosowane w gniazdach USB w ograniczony sposób wpływają na zmianę wielkości całego gniazda. Kolejnym ważnym czynnikiem jest skuteczność działania i dopasowanie parametrów elektrycznych do danego zastosowania, jak m.in. selektywność, napięcie i częstotliwość pracy.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również