Duża reprezentacja producentów krajowych

Tabela 2. Dane kontaktowe do krajowych dostawców sprzętu wyposażenia warsztatowego

Omawiając sprzęt i urządzenia do wyposażenia warsztatowego, serwisów, produkcji, działów utrzymania ruchu i pracowni, trzeba dostrzec znaczący potencjał rynku krajowego po stronie produkcji. Niestety elektronika w Polsce ma w większości charakter importowy i znakomita część podzespołów, urządzeń, aparatury trafia na rynek zza granicy. Dlatego w raportach "Elektronika" zawsze omawiamy nasz potencjał produkcyjny i poświęcamy więcej miejsca naszym wytwórcom.

W przypadku omawianych wyrobów producentów reprezentują firma Elwik od lat wytwarzająca sprzęt lutowniczy, odsysacze, urządzenia do montażu i demontażu układów SMD. Elwik wypracował sobie w Polsce markę, jest znany i trzeba przyznać, że jest to spory sukces, bo sprzętu lutowniczego pochodzącego z importu na rynku jest ogromnie dużo.

Największy potencjał produkcyjny ma firma Renex będąca producentem urządzeń takich jak: tygle lutownicze, urządzenia do montażu i demontażu BGA, odzież antyelektrostatyczna, meble przemysłowe antystatyczne - stoły, wózki, krzesła, regały, szafy, szafy Rack, systemy transportu bliskiego, urządzenia do produkcji i serwisu (marka Reeco).

Patrząc na lata ubiegłe, można zauważyć, że skala produkcji realizowanej przez tę firmę z roku na rok się zwiększa, obejmując kolejne obszary rynku, co z pewnością jest sygnałem zachęcającym innych przedsiębiorców do podobnych działań. Kolejne firmy zajmują się produkcją mebli antystatycznych przeznaczonych do wykorzystania w halach produkcyjnych, serwisie i laboratoriach. Są to Robtools SMT, PAKT Electronics, w oparciu o kooperantów i kupowane na rynku materiały antystatyczne. Z kolei firma Loktech wytwarza stanowiska montażowe.

Mamy w kraju także producenta preparatów chemicznych (AG Termopasty) takich jak środki czyszczące, lakiery, smary, topniki i materiały do lutowania.

Na rysunku 2 pokazane zostały zjawiska korzystnie oddziałujące na rynek produktów do wyposażenia warsztatowego wraz z oceną siły wpływu. Zdecydowanie za najbardziej istotny czynnik, mniej więcej dwukrotnie ważniejszy od całej reszty, specjaliści uznali szeroką ofertę specjalistyczych urządzeń, a więc to, że urządzeń, narzędzi, materiałów, sprzętu potrzeba coraz więcej.

Tworzy to wiele szans i otwarć dla dostawców i zapewnia możliwość harmonicznego rozwoju tej części biznesu. Warto dostrzec, że 41% pytanych pozytywnie ocenia i dostrzega znaczenie podjęcia produkcji przez firmy krajowe, w tym także te podmioty, które do niedawna zajmowały się zwykle handlem.

Dowodzi to, że jest to ważny trend, który zapewne rozwinie się dalej, bo wiadomo, że marże w produkcji własnej są większe niż w dystrybucji, do czego dochodzą korzyści związane z możliwością indywidualizacji produktów, krótkim czasem dostawy itp. Produkcja w większości przypadków dotyczy drobnych niszy rynkowych i specjalistycznych produktów, ale bezsprzecznie ma sens.

Firmy dystrybucyjne

Rys. 4. Struktura obrotów osiąganych przez dostawców - co czwarta firma ma je bardzo małe (do 100 tys. zł) lub średniej wielkości (0,5-1 mln)

Wielu dostawców sprzętu wyposażenia warsztatowego to firmy specjalizujące się w dostawach sprzętu i materiałów do produkcji elektronicznej i omawiane w tym opracowaniu produkty stanowią po prostu część ich oferty. Takie firmy to m.in. Amtest, CPS-IEP, Labem, PAKT Electronics, Renex, Robtools SMT i Scanditron oraz SMT-TECH.

Poza nimi są też dystrybutorzy Ambex, Elblinger Elektronik, Eurostat, Lafot Elektronik, Loktech, Treston Ergona, którzy oferują materiały antysatyczne, sprzęt lutowniczy, meble, w tym także specjalistyczne stoły warsztatowe. Naturalnie omawiany sprzęt oferują też wszyscy dostawcy katalogowi (TME, Farnell. RS, Conrad).

Grzegorz Michalski

Loktech

  • Co należy brać pod uwagę planując inwestycje w sprzęt i urządzenia warsztatowe?

Inwestując w sprzęt i urządzenia warsztatowe, należy brać pod uwagę, przede wszystkim ich użyteczność i możliwości oraz nasze potrzeby. Często zdarza się, że wyposażenie nie jest współmierne do potrzeb i wykonywanych działań na danym stanowisku lub ma się narzędzia o odmiennych możliwościach niż są wymagane.

Warto przemyśleć zakupy i zainwestować w taki asortyment, aby oczekiwania były w pełni zaspokojone. Należy również pamiętać o jakości sprzętu i urządzeń warsztatowych, ponieważ niejednokrotnie jest to kosztowna inwestycja na długie lata.

  • Jakie tendencje zauważa Pan w wyborach klientów?

Coraz częściej klienci decydują się na urządzenia z wyższej półki cenowej, a spowodowane jest to ich dłuższą żywotnością i wyższą jakością co przekłada się na opłacalność inwestycji, warto zakupić produkt droższy, ale zachowujący swoje właściwości produktu fabrycznie nowego przez długi okres użytkowania. Wielu klientów ucieka od rozwiązań tanich i miernych jakościowo i decyduje się na sprawdzone marki, budując tym samym swój wizerunek jako solidnych firm pracujących na najlepszym sprzęcie co niejednokrotnie poprawia ich postrzeganie przez klientów.

Rynek w liczbach

Rys. 5. Ocena sytuacji na rynku w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku i stopnia konkurencji pomiędzy dostawcami

Na rysunku 3 pokazano zestawienie rocznych wzrostów sprzedaży dla omawianego w tym opracowaniu wyposażenia warsztatowego, które zanotowali dostawcy takich produktów w latach 2012-2014. Jak widać, jest to sektor stabilnie rozwijający się, w którym zdecydowana większość firm notuje kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży w skali roku. Co więcej, patrząc na kolejne lata, można dojść do wniosku, że sytuacja na rynku w tym obszarze poprawia się, bo wielkości pól odpowiadających za większe przedziały procentowe z roku na rok stają się coraz większe.

Jeśli chodzi o aktualny rok 2015, to sytuacja w pierwszych trzech kwartałach została oceniona w ankietach jako lepsza (48% odpowiedzi) lub taka sama jak wcześniej (43%) - rysunek 4. Wynika z tego, że bieżący rok też będzie udany dla tego sektora. Na wykresie zawarto też uwagi, co do stopnia konkurencji panującej między firmami, która była oceniana przez blisko 2/3 pytanych jako silna, a przez resztę jako zauważalna. Porównując dane z wykresu z innymi grupami wyrobów omawianych przez nas w raportach, wartości te wydają się nieco słabiej zarysowane.

Zgodnie z rysunkiem 5 obroty dostawców tych produktów rzadko przekraczają 5 mln zł rocznie (13% firm podało takie dane), co czwarta firma ma je w przedziale 0,5-1 mln zł oraz 0-100 tys. zł rocznie. Innymi słowy, biznes ten jest stabilny i rośnie w niezłym tempie, ale raczej nie tworzy szans na duże zarobki.

Rys. 6. Wyposażenie warsztatowe to w większości dodatek biznesowy, dla 38% firm wymienionych w tabeli 2 produkty stanowią nie więcej niż 10% sprzedaży

Wyposażenie warsztatowe jest zatem atrakcyjnym dodatkiem, uzupełnieniem biznesu zapewniającym kompleksową ofertę oraz naturalną przeciwwagą dla innych pionów w przedsiębiorstwie. Teza ta potwierdza się w danych pokazanych na rysunku 6, gdzie zamieszczamy oszacowanie, jaką część przychodów firmy uzyskują z omawianych tutaj urządzeń i wyrobów.

Dla największej grupy (38%) jest to drobny dodatek odpowiedzialny za mniej niż 10% obrotów, a co piąta uzyskuje niecałą połowę (przedział 36-50%). Tylko co 20. firma ma z tej działalności większą część sprzedaży (powyżej 3). Dane na wykresie potwierdzają po raz kolejny, że wyposażenie warsztatowe jest dodatkiem do innej części biznesu, niemniej zapowiadają też, że przy takim dobrym tempie rozwoju rynku być może za kilka lat wyposażenie warsztatowe straci swoją funkcję uzupełniającą.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również