Rynek od strony produktów

Rys. 7. Ocena potencjału biznesowego poszczególnych typów produktów składających się na wyposażenie warsztatowe

Na rysunku 7 pokazano zestawienie potencjału rynkowego poszczególnych grup wyrobów składających się na wyposażenie warsztatowe. Zdecydowanie na pierwszej pozycji znalazły się stacje lutownicze, które jak wiadomo stanowią w tym przypadku nieodłączną część każdego stanowiska pracy.

Stacja lutownicza ma też ograniczoną trwałość - groty zużywają się wraz z każdym punktem lutowniczym, to samo dotyczy grzałki, przez co ruch w biznesie jest relatywnie większy niż gdzie indziej. Stacje lutownicze to także obszar, gdzie pojawia się sporo nowości i podaż nowych interesujących wersji bywa na tyle spora, że wielu specjalistów decyduje się też na wymianę posiadanych urządzeń na nowsze.

Druga pozycja na wykresie przypadła produktom związanym z ochroną antystatyczną. To zapewne dlatego, że bez nich nie da się zbudować prawidłowego stanowiska pracy, a poza tym środki ochronne naturalnie się zużywają, przez co strumień sprzedaży też jest większy. Duże znaczenie rynkowe antystatyki to też efekt tego, że rynek jest już na tyle dojrzały, że zasadnicza większość jest świadoma zagrożeń i negatywnego wpływu na jakość zaniedbań w tym zakresie.

Rys. 8. Ranking kryteriów handlowych, które mają największy wpływ na sprzedaż sprzętu lutowniczego, preparatów chemicznych, wyposażenia stanowisk oraz narzędzi ręcznych

Rysunek 8 to z kolei próba oceny, które składniki ofert handlowych mają większe, a które mniejsze znaczenie w omawianym sektorze branżowym. Uzyskane w ankietach dane nie są zaskakujące w żadnym punkcie i w zasadzie powtarzają to, co uzyskaliśmy w naszych poprzednich opracowaniach poświęconych np. materiałom do produkcji elektronicznej lub narzędziom ręcznym.

Na samej górze mamy cenę, jakość i termin dostawy, a więc najbardziej popularną trójkę kryteriów handlowych i na dodatek ułożoną w typowej kolejności. Dół zestawienia to ergonomiczność i dostępność nowości, które sugerują, że w wyborach klientów dominuje podejście utylitarne, w którym przede wszystkim balansuje się jakość i cenę, a ergonomiczność jest częścią jakości, czyli w dobrych produktach po prostu jest zawarta i nie tworzy jakiejś wydzielonej innej kategorii wyrobów. Nowości zwykle są niestety droższe od wyrobów zasiedziałych na rynku, przez co wielu kupujących skłania się ku wersjom nieco starszym, w ich odczuciu nadal bardzo dobrym, ale bez konieczności płacenia więcej za bycie pierwszym posiadaczem.

Przegląd oferty w tabeli

Tabela 3. Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

Nieodłączną częścią analiz przygotowanych przez redakcję jest tabelaryczny przegląd ofert dostawców, który w czytelny sposób sygnalizuje, że coś jest w ofercie danej firmy lub go nie ma. Traktujemy tę tabelę jako pierwsze przybliżenie dostępności i wstęp do dalszych poszukiwań i szczegółowych pytań, do których można wykorzystać dane adresowe podane w tabeli 2.

Omawiany w raporcie obszar tematyczny podzielony został na kilka grup: sprzęt lutowniczy, preparaty chemiczne, wyposażenie stanowisk (meble, stoły, antystatyka), narzędzia ręczne oraz usługi związane z kompletacją i systemami modułowymi mebli pozwalającymi na komponowanie wyposażenia.

Robert Magdziak

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród dystrybutorów materiałów i urządzeń wyposażenia warsztatowego w Polsce.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty