Rynek od strony oferty

Rys.8. Cechy techniczne komputerów do systemów wbudowanych w największym stopniu decydujące o powodzeniu sprzedaży

Na rysunku 8 zamieszczone zostało zestawienie cech technicznych komputerów do systemów wbudowanych, jakie w największym stopniu decydują o powodzeniu sprzedaży lub też takich, które są wyznacznikiem dla nowości lub stanowią element ofert poszukiwany przez klientów. Z pewnością pasywne chłodzenie jest funkcjonalnością, którą rynek natychmiast zaakceptował i przyjął jako coś normalnego i dzisiaj traktuje niczym wyznacznik między przeszłością a teraźniejszością techniczną.

Niezawodność i odporność na czynniki środowiskowe leżą u podstaw koncepcji komputerów do systemów embedded, dlatego trudno się dziwić, że kryterium to jest wymieniane jako jedno z najważniejszych. Niski pobór mocy jest bezpośrednio powiązany z niezawodnością i pasywnym chłodzeniem. Czynnik ten staje się też coraz bardziej istotny wraz z upowszechnianiem się aplikacji mobilnych i wzrostem upakowania w obudowach.

Bardzo niskie znaczenie możliwości rozbudowy dla komputerów embedded to znak, że oferta rynku jest bardzo szeroka i w ogromnej większości udaje się dobrać pasujący komputer, wybierając konkretny typ z katalogu. Rozszerzanie jest kłopotliwe, bo wiąże się z obecnością dodatkowych złączy, co degraduje niezawodność.

Z tego samego powodu postrzeganie dostępnych opcji komunikacyjnych oraz funkcji multimedialnych nie wydaje się istotne - po prostu większość komputerów ma wszystkie interfejsy w standardzie. Na koniec warto zauważyć, że w przypadku systemów wbudowanych wydajność nie jest cechą najważniejszą.


Rys.9. Ocena, które cechy oferty handlowej są najważniejsze w sprzedaży komputerów do systemów wbudowanych

Na rysunku 9 zilustrowano podobne zestawienie, ale dotyczące w większym stopniu cech oferty handlowej związanej ze sprzedażą komputerów. Trzy górne pozycje, a więc parametry techniczne, cena i jakość wykonania, nie są z pewnością niczym nowym, ale w większości podobnych rankingów cena zwykle znajduje się na najwyższym miejscu.

Duże znaczenie czynnika związanego z kompetencjami technicznymi dostawcy to znak, że sprzedaż komputerów wymaga od dystrybutorów znacznie więcej pracy od strony pomocy aplikacyjnej i wsparcia technicznego, niż wydawałoby się, że wymagają komputery zgodne z pecetem.

Z kolei długoterminowa dostępność w ofertach została oceniona dość słabo. Zapewne jest to pochodna różnic pomiędzy systemami wbudowanymi a klasycznymi dużymi aplikacjami przemysłowymi, które są znacznie bardziej długowieczne. Może to być również skutek tego, że długoterminowa dostępność dotyczy jedynie wybranych, najbardziej charakterystycznych produktów i jest wyraźnie zaznaczana w specyfikacji technicznej. Co ciekawe, parametr ten oznacza dzisiaj okres około 5 lat, co obrazuje to jak szybko zmienia się sytuacja we współczesnej technice.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również