Opracowano niepalny, elastyczny akumulator litowo-jonowy

| Gospodarka Projektowanie i badania

Zespół naukowców z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) opracował elastyczny akumulator litowo-jonowy oparty o nową klasę elektrolitów WiS (Water in Salt) i WiBS (Water in Bisalt). Nowe elektrolity po umieszczeniu w polimerowym podłożu zwiększają możliwości energetyczne ogniwa i wydłużają jego cykl życia, pozbawiając go jednocześnie łatwopalnych, toksycznych i wysoce reaktywnych rozpuszczalników, obecnych w aktualnie wytwarzanych akumulatorach litowo-jonowych.

Opracowano niepalny, elastyczny akumulator litowo-jonowy

Według naukowców rozwiązanie to jest bezpieczną i wydajną alternatywą dla obecnie powszechnie stosowanych akumulatorów, których forma nie zmieniła się od czasu wprowadzenia ich do użytku komercyjnego w latach 90. Akumulatory li-ion nadal są produkowane w postaci ogniw cylindrycznych lub pryzmatycznych. Wysiłki zespołu były skoncentrowane szczególnie na zastąpieniu łatwopalnej cieczy polimerem, który poprawi bezpieczeństwo i możliwości kształtowania akumulatorów. APL ma nadzieję, że w ciągu roku badania przejdą do fazy tworzenia prototypu.

źródło: Electronics Weekly

Zobacz również