Huawei i Xiaomi będą wzajemnie licencjonować patenty

| Gospodarka Komunikacja

Firmy Huawei i Xiaomi sfinalizowały globalną umowę patentową dotyczącą wzajemnego licencjonowania, rozstrzygającą spór prawny dotyczący czterech patentów Huaweia z zakresu technologii 4G i telefonów komórkowych. Porozumienie obejmuje wiele technologii komunikacyjnych, w tym 5G.

Huawei i Xiaomi będą wzajemnie licencjonować patenty

- Cieszymy się, że z firmą Huawei osiągnęliśmy porozumienie w sprawie wzajemnej licencji patentowej. Pokazuje to, że obie strony uznają i szanują swoją własność intelektualną - powiedział Ran Xu, dyrektor generalny ds. rozwoju biznesu korporacyjnego i strategii w zakresie własności intelektualnej w Xiaomi.

Huawei zapewnia, że chce udostępniać rozwiązania cyfrowe każdej osobie, domowi i organizacji w celu stworzenia w pełni połączonego, inteligentnego świata. W tym celu będzie pracować nad wszechobecną łącznością i dostępem do sieci, kładąc podwaliny pod inteligentny świat.

źródło: electronicsB2B