Czwartek, 10 października 2019

Narzędzia i usługi do prototypowania elektroniki

Z roku na rok firmy mają mniej czasu na prace projektowe. Zaostrzająca się konkurencja, większe wymagania klientów zmuszają do szybkich działań i efektywnej pracy. W efekcie na budowę prototypu też nie ma dużo czasu i coraz więcej firm szuka możliwości kooperacji w tym zakresie. Kompletne usługi wykonywania próbnych wyrobów nie są na rynku czymś oczywistym, niemniej wiele firm EMS podejmuje się takich zleceń. Dla nich prototypowanie elektroniki, a więc produkcja jednostkowa jest ważnym, ale często kłopotliwym obszarem biznesowym. Ważnym, bo kontynuacją zlecenia na 1 sztukę może być seria produkcyjna, a kłopotliwym w tym sensie, że przygotowanie produkcji zabiera sporo wysiłku i nierzadko wiąże się z koniecznością zaburzenia ustalonej organizacji procesów w firmie. Poza tym trend jest taki, że dąży się do tego, aby współpracę między dostawcą komponentów, producentem, firmą kontraktową, wytwórcą obudów podejmować jak najwcześniej, stąd przygotowanie próbki staje się naturalnym etapem takich procesów.

Narzędzia i usługi do prototypowania elektroniki

Warto zauważyć, że prototyp to nie tylko płytka drukowana, to także obudowa, oprogramowanie. Te części projektu powstają równolegle w czasie, a na koniec trzeba je zintegrować w całość. Producent EMS jest naturalnym zapleczem w takim zakresie dla firm bez zaplecza produkcyjnego lub z małymi zasobami.

Kompetencje są bardzo poszukiwane

Prototypowanie jest częścią procesu projektowania urządzeń elektronicznych i pełni funkcję punktu kontrolnego między etapem komputerowych przygotowań i symulacji a produkcją seryjną. Pozwala na weryfikację konstrukcji, a zwłaszcza na sprawdzenie, czy spełnia ono wymagania nakładane przez normy, np. te w zakresie EMC.

Wraz z każdą rynkową rewolucją, nowymi ciekawymi technologiami i rozwiązaniami, proces projektowania staje się coraz trudniejszy i wymaga od projektantów coraz więcej doświadczenia i wiedzy. Projektantom potrzebna jest orientacja w nowościach technologicznych, znajomość najnowszych rozwiązań wykorzystywanych przez konkurencję czy też wiedza na temat niezbędnych badań i procedur prawnych, dopuszczających urządzenie elektroniczne na rynek od strony formalnej. To dlatego, że współczesne systemy łączą w jednym produkcie wiele technologii, np. komunikację, obróbkę cyfrową sygnału, grafikę albo też obwody dużej mocy z niskosygnałowymi czujnikami itd. Są tym samym złożone od strony sprzętowej. Taką wiedzę mają duże firmy dysponujące zespołem wieloosobowym inżynierów, co pozwala im na specjalizację i podział kompetencji. Coraz rzadziej daje się też zachować ogólny profil i znać dobrze na wszystkim. Nierzadko każdy większy i bardziej złożony projekt wymaga istotnego pogłębienia wiedzy.

Ocena znaczenia jakie dla biznesu firmy mają narzędzia i usługi prototypowania
 
Co czwarta firma z tego zestawienia postrzega produkty i usługi związane z prototypowaniem elektroniki jako ważne i strategiczne z punktu widzenia prowadzonej działalności, dla co trzeciej jest to jedynie mały dodatek do większej całości. Większy stopień specjalizacji to z reguły domena firm usługowych, a więc biur projektowych, laboratoriów badawczych, firm zajmujących się obróbką laserową i wydrukami 3D itp. W miarę jak rośnie zaawansowanie techniczne elektroniki oraz pogłębia się znaczenie kooperacji w obszarze projektowania i produkcji, naturalnie rośnie rynek na usługi.

Mniejsze firmy, w tym z reguły większość startupów, szukają na rynku wsparcia w zakresie projektu i prototypowania, a w dalszej kolejności certyfikacji, m.in. u producentów EMS lub w wyspecjalizowanych biurach inżynierskich. W każdym przypadku, a więc projektowania we własnym zakresie lub z wykorzystaniem biura, projekt oznacza spore koszty, które trzeba ponieść, na przygotowanie założeń, wykonanie części sprzętowej, przygotowanie oprogramowania, a potem dopiero na prototyp i jego badania.

W naszych ankietach sygnalizowano nam wielokrotnie, że firmy nie są przygotowane na duże wydatki w tym zakresie. Część potencjalnych klientów, pytających o projekt elektroniki, nie zdaje sobie sprawy, że certyfikacja kosztuje oraz że wdrożenie produktu wymaga spełnienia norm, a co za tym idzie, przeprowadzenia kosztownych badań potwierdzających ich spełnienie. W Polsce często zdarzają się klienci, którzy nie do końca wiedzą, czego chcą, poza tym, że oczekują aby mieć usługę wykonaną najtaniej – najlepiej na wczoraj. Nie potrafią sprecyzować swoich oczekiwań, poza tymi, że oczekują jak najtańszej usługi. Stąd biura inżynierskie stanowią cały czas biznes, który niezmiennie od lat się dobrze zapowiada, a rynek w części opiera się na freelancerach pracujących na zlecenie takich klientów lub firm EMS, dla których wykonują tanio projekty. Są to osoby prywatne nieprowadzące firmy i przeważnie działające na nielegalnym oprogramowaniu, na przykład w domu po godzinach normalnej pracy zawodowej. Ceny oferowane przez nich są bezkonkurencyjne – gdyż nie mają niemal żadnych kosztów. Oczywiście możliwości realizacji zleceń przez takie osoby zawsze były i zapewne będą, ale w sumie osoby te nie mogą przebić się poza drobne niszowe projekty dla mało wymagających klientów. Ich znaczenie na dojrzałym rynku byłoby pomijalne, natomiast w sytuacji, gdy cena usługi jest często najważniejszym parametrem selekcji, a rynek jest jeszcze młody i brakuje na nim dużych dobrze opłacanych zleceń od największych firm, osoby te tworzą dolny cenowy pułap odniesienia dla rynku.

Struktura sprzedaży produktów i usług związanych z prototypowaniem w 2018 r.
 
Zdaniem połowy pytanych w ankietach specjalistów produkty i usługi związane z prototypowaniem elektroniki nie są postrzeganie jako wartościowa część biznesu. Co drugi dostawca osiąga z ich sprzedaży do 250 tys. zł rocznie, a sprzedaż co dziesiątego przekracza dopiero 1 mln zł. Oczywiście zestawienie to jest przybliżone, gdyż nie da się precyzyjnie wydzielić produktów o takim przeznaczeniu z szerokiej oferty firm, często też sprzęt ma charakter uniwersalny i to kupujący decyduje o jego przeznaczeniu. Ale bez względu na to widać, że produkty te mają charakter uzupełniający dla reszty biznesu.
Aktualna koniunktura na rynku prototypowania
 
Aktualna koniunktura (wrzesień 2019 r.) na rynku urządzeń, materiałów i usług związanych z prototypowaniem i małoseryjną produkcją przez blisko połowę pytanych osób została oceniona jako dobra. W pozostałej części wykresu wskazania nie są jednoznaczne, bo liczba wskazań bardzo dobrych mniej więcej równoważona jest przez oceny przeciwne. To skutek tego, że obszar tematyczny ukryty pod hasłem prototypowanie jest bardzo szeroki i obejmuje urządzenia, materiały, narzędzia ręczne, zestawy ewaluacyjne i oprogramowanie narzędziowe a także usługi produkcji jednostkowej i małoseryjnej. W takim szerokim zakresie wyniki poszczególnych firm mogą się sporo różnić.

Problemy pogłębiają się też na skutek zmian na rynku pracy inżynierów. Na całym świecie brakuje specjalistów zajmujących się układami analogowymi, ale i w wielu innych dziedzinach elektroniki dobry i doświadczony inżynier jest na rynku poszukiwany. A przecież konstruktorzy to elita elektroniki.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również