Dostawcy sprzętu wyróżniają się kompetencjami

Orientacja na rynku, w którym jest wiele marek produktów, mnóstwo rozwiązań technicznych, technologii oraz metod rozwiązywania problemów z procesem, nie jest w żadnym stopniu łatwa. Mało kto dysponuje przekrojową wiedzą na temat dostępnych na rynku rozwiązań, ich wad i zalet oraz potencjału. Z reguły producenci potrafią zdefiniować i wskazać problem, jaki im przeszkadza w pracy, np. złą jakość danej operacji, wąskie gardło w produkcji lub brak powtarzalności. Ich trosk wysłuchują dostawcy urządzeń, którzy mają dobrą wiedzę na temat swojej oferty i mogą przedstawić koncepcję rozwiązania. Dostawcy mają też możliwość wsparcia się w tych działaniach kompetencjami producenta, którego reprezentują. Ten schemat przepływu wiedzy od producenta, przez dystrybutora do klienta jest bardzo istotny, bo zapewnia możliwość podjęcia optymalnej decyzji. Podkreśla on też znaczenie i dużą rolę rynkową dystrybutorów urządzeń technologicznych w pogłębianiu wiedzy i przekazywaniu jej od producentów do klientów w formie szkoleń, seminariów technicznych, artykułów inżynierskich i w osobistych kontaktach.

Klienci oczekują, że kupowany sprzęt technologiczny zapewni im
 
Niezmiennie od lat osią działań związanych z inwestycjami w urządzenia elektroniczne do produkcji elektroniki jest zapewnienie wysokiej jakości usług produkcyjnych oraz w dalszej kolejności rozwoju biznesu w przyszłych latach. Niższe koszty są dopiero na trzecim miejscu, co sugeruje, że aspekt finansowy nie jest decydujący. Raczej liczy się możliwość dotrzymania tempa rozwoju elektroniki, obsługi elementów w najmniejszych obudowach i to, aby zapas parametrów urządzeń był gwarancją powtarzalności oraz małej liczby braków.

Urządzenia z omawianego obszaru nie są produktami kupowanymi z półki lub w sklepach internetowych, co wskazuje, że znaczenie wyboru dostawcy i tego, jaki poziom merytoryczny on reprezentuje, jest w tytułowym obszarze techniki czynnikiem pierwszorzędnym. Dobór optymalnego rozwiązania to wielowymiarowe zagadnienie, w którym trzeba rozważać wiele czynników nie tylko związanych z danym urządzeniem, ale całym środowiskiem produkcyjnym oraz możliwościami finansowymi inwestora. Do tego dochodzą zagadnienia przyszłego wykorzystania, możliwości rozbudowy, dopasowania do innych zadań, a także kwestie utrzymania w ruchu (koszty i dostępność części). Takich problemów jest bardzo dużo, stąd w praktyce dobór bazuje na wiedzy, kompetencjach i rzetelności dostawcy.

Z tych przyczyn działalność w przedmiotowym obszarze nie jest zajęciem dla przypadkowych osób i firm. Do pozycji na rynku dochodzi się latami, kontakty wymagają wejścia w środowisko, poznania ludzi i tak naprawdę też tego, aby praca była pasją. Wiele przedstawicieli legitymuje się ponad 10-letnim stażem pracy, co przekonuje, że urządzenia do produkcji dają im satysfakcję zawodową. Podobnie jest z firmami, które z reguły mają długi staż rynkowy i stałą kadrę. Nie znaczy to, że życie branżowe jest sielanką, bo konkurencja jest spora, o kontrakty prowadzona jest walka, ale raczej o to, że uczestnicy i relacje między nimi są znacznie bardziej trwałe niż na rynku dystrybucji komponentów.

Ciekawe jest to, że w dwóch poprzednich edycjach naszego opracowania poświęconego urządzeniom technologicznym do produkcji elektroniki, konkurencja na rynku była często określana jako nieuczciwa (zaniżanie cen, naginanie rzeczywistości w zakresie parametrów i możliwości oraz dyskredytacja działań konkurentów). Tym razem nie było takich opinii w ogóle.

Potencjał biznesowy poszczególnych grup urządzeń
 
Zestawienie najbardziej perspektywicznych dla dostawców urządzeń technologicznych grup produktów zdominowała automatyzacja: roboty i urządzenia do układania podzespołów na płytkach drukowanych, a w dalszej kolejności sprzęt do lutowania (selektywnego). Oznacza to, że w kolejnych latach produkcja elektroniki będzie jeszcze bardziej automatyzowana, co wymuszają braki pracowników, rosnące koszty pracy, a także coraz większe wymagania jakościowe. Płytki drukowane są coraz bardziej zminiaturyzowane, delikatne i wymagające uwagi w operacjach. Automatyzacja staje się koniecznością, bo ograniczenia zmysłów (głównie wzroku) stają się istotną przeszkodą.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również