Problemy z komponentami

Długie czasy dostaw negatywnie oddziaływają na całą branżę elektroniki, a na część związaną z projektowaniem urządzeń elektronicznych wpływ ten jest niestety bardzo duży. Pisać na temat terminów można bez końca – w przypadku czasów realizacji zamówień na poszukiwane mikrokontrolery jeszcze niedawno szokowały wartości rzędu 50 tygodni, teraz bijemy kolejne rekordy, a wielu dystrybutorów zaczęło podawać jedynie wartości szacunkowe, aby części odbiorców nie straszyć, a innym nie robić złudnych nadziei. Według ECIA niestety nie widać końca problemów w łańcuchu dostaw, producenci i dystrybutorzy nadal stoją w obliczu niezwykle ryzykownej i niepewnej przyszłości. W Chinach nadal sytuacja związana z pandemią nie jest ustabilizowana. Niedawno zablokowany został Szanghaj, w którego okolicach są centra produkcyjne kondensatorów MLCC. Na skutek ograniczonego reżimu pracy czasy dostaw tych elementów mogą się znowu wydłużyć. Z uwagi na takie i podobne wąskie gardła kryzys podaży komponentów będzie trwał przez następne dwa lata. Opóźnienia są niestety splotem wielu problemów, które trudno szybko rozwiązać.

Zlecający projekty oczekują najbardziej #2
 
Zlecający projekty elektroniczne patrzą na wybór biura inżynierskiego utylitarnie, zarówno w znaczeniu ekonomicznym, jak i technicznym. W tym drugim liczy się wiedza (kompetencje) i doświadczenie, szybkość realizacji zleceń pozwalająca dotrzymać terminów oraz kompleksowość usług umożliwiająca na współpracę z jednym zewnętrznym partnerem, a więc wyraźnie zarysowanym podziałem obowiązków i zadań. Oczywiście jak to zawsze bywa, oczekiwania są takie, że ma być dobrze, szybko i najlepiej też tanio. Na szczęście zlecający zadowalają się, jak uda się "dobrze i szybko".

Wydłużenie czasu dostaw komponentów elektronicznych w wyniku pandemii zdecydowanie wydłużyło czas, w jakim można rozpocząć produkcję np. modeli próbnych dla nowo pozyskanych projektów. Rośnie też nakład pracy, jaki trzeba poświęcić w jego przygotowanie, w tym zapewnić możliwość użycia alternatywnych rozwiązań podzespołów. W skrajnych przypadkach najpierw kupuje się elementy, potem siada do projektowania w oparciu o to, co leży na stole. To dla elektroników jest nowa rzeczywistość.Paradoksalnie, wojna w Ukrainie i ograniczenia narzucone Rosji przyczyniły się do poprawy sytuacji w ostatnich dwóch miesiącach, gdyż część elementów, która trafiłaby na tamtejszy rynek, stała się dostępna w Polsce. Niemniej zmiany jakościowej to nie zapewnia.

Kamil Grabowski


CEO FastLogic

  • Jakie są główne czynniki przeszkadzające w rozwoju rynku usług projektowych?

Kluczowym elementem odciskającym niekorzystne piętno na sektorze projektowym polskiego przemysłu elektronicznego jest obecnie dostępność odpowiednio przygotowanej do zawodu kadry inżynierskiej. Wydaje się, że jednym z głównych przyczyn tego problemu jest aktywność korporacji z sektora IT dążących do zatrudniania właściwie nieograniczonej liczby inżynierów na stanowiskach związanych głównie z wytwarzaniem oprogramowania, a niestety bardzo rzadko sprzętu. Oddziaływanie IT rozpoczyna się już na bardzo wczesnym etapie planowania kariery zawodowej przyszłych inżynierów i przyjmuje różnorakie formy. Gdy obserwujemy trend rekrutacji na polskich uczelniach, gros kandydatów wybiera obecnie kierunki informatyczne często kosztem elektronicznych, choć jeszcze 10–15 lat temu studia o profilu elektronicznym były postrzegane jako bardziej prestiżowe. Promocja tego kierunku na polskich uczelniach zdaje się zawodzić.

W rezultacie głównym czynnikiem realnie ograniczającym badania i rozwój w polskim przemyśle elektronicznym są braki kadrowe nie tylko w mniejszych i ambitnych przedsiębiorstwach, ale także u większych graczy, których rdzeń działalności to elektronika. A zapotrzebowanie na elektroników jest duże i powszechne. Widzimy to także po liczbie zapytań trafiających do naszej firmy, dotyczących projektów uruchamianych przez rodzime i zagraniczne firmy zorientowane na innowacje. Część zapytań musimy niestety odrzucać z powodu ograniczonego potencjału kadrowego.

  • Jak ocenia Pan przyszłość branży usług projektowych?

Potencjał pomysłów i idei w kraju jest ogromny. Obserwujemy znaczną liczbę zapytań trafiających do naszej firmy, dotyczących projektów uruchamianych przez rodzime i zagraniczne firmy zorientowane na innowacje. Elektronika jest praktycznie wszędzie. Mamy ambicję i potencjał, aby były to rozwiązania polskiej myśli technicznej, wymyślone, zaprojektowane i wykonane w Polsce. Nawet te najbardziej zaawansowane – jak np. rozwiązania telekomunikacyjne, medyczne czy zbrojeniowe. Do tego dochodzi świadomość korzyści outsourcingu usług i gotowość do współpracy większych graczy z mniejszymi firmami w modelu skandynawskim. W modelu tym mniejsze i zwinne firmy wspierają większe firmy o nieporównywalnie większym potencjale sprawczym. Ten model zaczyna działać. Do tego dochodzi nowa sytuacja i większy niż do tej pory wektor badawczo-rozwojowy skierowany na obszar zbrojeniowy.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również