Modernizacje urządzeń

Z uwagi na to, że duża część krajowego przemysłu elektronicznego w skali małych i średnich przedsiębiorstw jest powiązana w znacznej mierze z przemysłem, czas życia na rynku wielu produktów wytwarzanych przez krajowych producentów jest stosunkowo długi. Wiele aplikacji ma uniwersalny charakter wykorzystywany bez większych zmian przez lata. Stąd nierzadko takie projekty trafiają do zewnętrznych biur konstrukcyjnych na tzw. modernizacje. Jest to często korzystne, bo zespół konstruktorów można skierować do nowych zadań, natomiast starsze urządzenia nie wymagają długotrwałych uzgodnień, przygotowywania prototypów, testowania i ich unowocześnienie przez zewnętrzne biuro projektowe wydaje się naturalnym działaniem.

Epidemia koronawirusa/wojna a nasz biznes #8
 
Koniec pandemii i powrót znakomitej większości firm do normalnej działalności wskazywał by na rezygnację z tego pytania w ankiecie, niemniej wybuchła wojna w Ukrainie i w jakimś stopniu oddziałuje ona na branżę elektroniki. Z tego powodu pytamy o oddziaływanie takich wydarzeń na działalność. Jak widzimy na wykresie, wpływ jest niewielki i dotyczy jedynie co piątej firmy. Projektowanie elektroniki można traktować jako zadanie, które można realizować zdalnie, w ramach rozproszonych zespołów i tym samym bardzo odporne na problemy pandemiczno- wojenne, ale żadna firma nie działa w izolacji, ma zleceniodawców, współpracowników, dostawców i warunki u nich przenoszą się na sferę projektową.
Najważniejsze dla klientów cechy ofert brane pod uwagę przy wyborze usługodawcy #9
 
W zakresie najbardziej istotnych czynników branych przez klientów pod uwagę przy zlecaniu projektowania liczy się cena usługi, jakość i możliwości projektowe partnera. Czyli żadnego zaskoczenia nie ma, gdyż wymienione kryteria wydają się najbardziej typowe, ale już kolejna pozycja, tj. doświadczenie z poprzednich projektów, wskazuje, że współpraca z reguły jest długofalowa i firmy wiążą się na lata.

Modernizacja to zwykle przeprojektowanie płytki drukowanej pod elementy SMD zamiast przewlekanych, nierzadko zmiana wyświetlacza lub integracja nowocześniejszego zasilacza, lepszych złączy i podobne zmiany o ograniczonym oddziaływaniu. Przy okazji można dodać nowe funkcjonalności, nawet jeśli będą one tylko usunięciem znanych błędów konstrukcyjnych. Modernizacje zyskały dzisiaj na znaczeniu, bo dotyczą także rozwiązywania problemów zaopatrzeniowych. Stworzenie równoległej małej serii bazującej na innych podzespołach (zdobytych), ale równoważnej funkcjonalnie, jest częstym zjawiskiem i lektura forów dyskusyjnych przekonuje, że oprócz wersji standardowej (pierwotnej, wolumenowej) w obiegu może być jeszcze nawet 5 innych rozwiązań. Takie mamy czasy i należy tylko mieć nadzieję, że taka partyzantka nie wywoła w przyszłości problemów jakościowych (serwisowych, certyfikacyjnych, bezpieczeństwa). Wiadomo, że pośpiech prowadzi do pomyłek.

Tomasz Grzyśka


wiceprezes zarządu ds. rozwoju w Elgór + Hansen S.A.

  • Czego oczekują klienci?

Można zaobserwować pojawiający się trend, który już w innych obszarach gospodarki istnieje, to jest kompleksowość obsługi klienta. Jest to trend, z którym spotykamy się coraz częściej. Klienci oczekują otrzymania gotowego produktu – definiując tylko parametry wejściowe – to jest projektu, montażu i testu końcowego. Takie podejście skraca czas wejścia produktu na rynek, a ze względu na otoczenie biznesowe, szybkość i elastyczność ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności danego podmiotu.

  • Czy krajowe firmy są świadome, że za dobre projekty urządzeń trzeba odpowiednio zapłacić?

Świadomość zależy od branży, do której dany klient należy. Zdarza się, że decyduje czas realizacji a nie cena, ale też bywa, że cena jest kluczowym czynnikiem. Spotykamy się ze skrajnymi podejściami do wymagań i oczekiwań. Odpowiedzialny klient wie, jakie konsekwencje niesie ze sobą wypuszczenie na rynek produktu o niewystarczającej jakości. Zdarza się, że musimy pracować nad taką świadomością i przedstawiamy klientowi poszczególne kroki procesu projektowego i uświadamiamy go z jakimi etapami wiąże się ta praca.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również