Według danych IC Insights, w 2018 roku dostarczono bilion elementów półprzewodnikowych

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Jak podaje IC Insights, roczne dostawy półprzewodników, w tym układów scalonych, elementów optoelektronicznych, czujników oraz elementów dyskretnych (O-S-D), wzrosły w 2018 roku o 10% i po raz pierwszy przekroczyły bilion jednostek, osiągając liczbę 1068,2 mld sztuk. Według przewidywań, w roku 2019 dostawy wzrosną do 1142,6 mld, czyli o 7% w ciągu roku.

Według danych IC Insights, w 2018 roku dostarczono bilion elementów półprzewodnikowych

IC Insights wskazuje, że począwszy od roku 1978, kiedy to na świecie dostarczono 32,6 mld komponentów półprzewodnikowych, do roku 2019 roczna stopa wzrostu liczby tych jednostek wynieść ma 9,1%, co stanowi imponujący wzrost w ciągu 40 lat.

W ciągu zaledwie czterech lat - od 2004 do 2007 roku - dostawy półprzewodników przekraczały granice 400, 500 i 600 mld jednostek, zanim globalny krach finansowy spowodował duży ich spadek w latach 2008 i 2009. Wzrost jednostkowy odbił się gwałtownie - o 25% - w roku 2010, w którym dostawy półprzewodników przekroczyły 700 mld sztuk. Kolejny silny wzrost w 2017 roku - o 12% - przeniósł liczbę dostarczanych półprzewodników poza poziom 900 mld.

Największy roczny przyrost liczby dostarczanych półprzewodników w okresie zbierania przez IC Insights takich danych miał miejsce w 1984 roku i osiągnął aż 34%. Z kolei największy spadek wystąpił w roku 2001 w wyniku pęknięcia giełdowej bańki związanej z firmami określanymi jako "dot-com". Globalny krach finansowy i wynikająca z niego recesja spowodowały spadek dostaw półprzewodników również w latach 2008 i 2009 - był to jedyny czas, w którym branża doświadczyła spadku liczby dostarczanych na rynek półprzewodników w ciągu kolejnych lat z rzędu.

IC Insights oczekuje, że w 2019 r. komponenty O-S-D będą stanowić 70% wszystkich półprzewodnikowych jednostek, natomiast układy scalone - 30%. Taki procentowy podział pozostaje dość stabilny od wielu lat.

źródło: DigiTimes

Zobacz również