Chiny zwiększają zdolności produkcyjne fabryk półprzewodników

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Nieustające w dążeniu do zbudowania samowystarczalnego łańcucha dostaw półprzewodników, Chiny planują realizację do 2020 r. większej liczby nowych projektów fabryk niż jakikolwiek inny region na świecie. Według SEMI, chiński wzrost mocy produkcyjnych nabrał ostatnio tempa dzięki przedsięwzięciom firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych. SEMI ocenia, że zdolności wytwórcze zakładów działających w Chinach będą rosły w tempie 12% (CAGR) rocznie, od 2,3 mln płytek krzemowych miesięcznie w 2015 r. do 4 mln płytek w roku 2020.

Chiny zwiększają zdolności produkcyjne fabryk półprzewodników

Jednak wzrost produkcji półprzewodników w Chinach napotyka na duże przeszkody. Najważniejszą z nich jest ograniczona podaż płytek krzemowych w ciągu ostatnich dwóch lat, w dużej mierze wynikająca z silnej kontroli produkcji globalnej przez powstały w tym sektorze oligopol - pięciu największych producentów płytek wchłania ponad 90% rynkowych przychodów. By temu przeciwdziałać, chińska administracja państwowa traktuje jako kluczowe finansowe wspieranie projektów dotyczących produkcji płytek krzemowych.

Jak publikuje SEMI, wielu chińskich dostawców krzemu zapewnia płytki o średnicy 150 mm, bądź mniejsze. Silny popyt wewnętrzny i korzystna polityka państwa napędzają postępy w wytwarzaniu płytek o średnicy 200 i 300 mm, a niektórzy producenci z Chin osiągnęli już duży stopień zaawansowania. Kolejni dostawcy będą jednak potrzebować kilku lat, zanim będą mogli spełnić rynkowe wymagania dotyczące wydajności produkcji płytek krzemowych o większej średnicy.

Według szacunków SEMI, plany i deklaracje firm wskazują, że do końca 2020 r. całkowite możliwości Chin w zakresie dostarczania krzemu osiągną 1,3 mln 200-milimetrowych płytek miesięcznie, co może doprowadzić do niewielkiej nadwyżki, oraz 750 tys. miesięcznie w przypadku płytek o średnicy 300 mm.

W rozwój produkcji płytek 300 mm inwestują również chińscy dostawcy sprzętu fabrycznego. Krajowi dostawcy opracowali większość niezbędnych do produkcji płytek narzędzi, z wyjątkiem urządzeń służących do inspekcji.

źródło: DigiTimes

Zobacz również