AI zapewni autonomię poruszania się na drogach

| Gospodarka Projektowanie i badania

W 2018 roku tylko całkowicie zrobotyzowane samochody miały komercyjnie zaimplementowane mechanizmy klasyfikowane jako "sztuczna inteligencja". W ciągu najbliższych 10 lat wraz z rozwojem autonomicznych taksówek branża motoryzacyjna pozostanie głównym źródłem dochodów dla dostawców algorytmów i platform komputerowych, zapewniając w 2028 roku spodziewaną sprzedaż w wysokości 9 mld dolarów - podała firma Yole Développement.

AI zapewni autonomię poruszania się na drogach

W 2019 r. pierwsze samochody zakwalifikowane jako "ADAS 2 Level 3", czyli zawierające oprogramowanie klasy AI, trafią na drogi. Ich pojawienie się wywoła popyt na komputery i oprogramowanie wzrastający z obecnych 63 mln w bieżącym roku do prawie 3,7 mld dolarów w 2028. Technologia ta trafi do systemów wspomagających jazdę i do sprzętu infotainment - informacja i rozrywka. Ten drugi obszar wart był 18 mln dolarów w 2018 r., a w roku 2028 osiągnie 768 mln.

 
Obroty sektora motoryzacyjnego z aplikacji AI w latach 2018-2028, według Yole
 
Relacje rynkowe i łańcuch powiązań

Sztuczna inteligencja i algorytmy głębokiego uczenia wykorzystywane są do rozpoznawania obiektów na drodze, analizy sygnałów z kamer oraz czujników w pojazdach użytkowych i tych przeznaczonych do transportu osobistego. Środowiskiem pracy sztucznej inteligencji są tu głównie systemy komputerowe Intel Mobileye oraz układy Nvidia z procesorem Xavier GPU 5, zaprojektowanym specjalnie dla potrzeb algorytmów deep learning. Inne rozwiązania bazują na produktach firm Renesas, Xilinks i Kalray.

 
Podział rynku według aktywności firm