Infineon osiąga rekordowe przychody i zyski

| Gospodarka Aktualności

Infineon Technologies AG ogłasza wyniki za czwarty kwartał i cały rok obrotowy - oba okresy zakończone 30 września 2023 r. W czwartym kwartale przychody wyniosły 4,149 mld euro, a w całym roku 2023 - 16,309 mld euro, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. Skorygowany zysk na akcję osiągnął 2,65 euro, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu do roku ubiegłego.

Infineon osiąga rekordowe przychody i zyski

Za rok obrotowy 2023 Infineon zaproponował dywidendę w wysokości 0,35 euro na akcję - poprzednio było to 0,32 euro. Firma przewiduje, że w roku fiskalnym 2024 przychody wyniosą około 17 mld euro, plus minus 500 mln, a inwestycje osiągną poziom 3,3 mld euro. W pierwszym kwartale 2024 roku Infineon spodziewa się przychodów wynoszących około 3,8 mld euro.

- W roku obrotowym 2023 Infineon ustanowił nowe rekordy przychodów i rentowności. Wyniki są wstępnym potwierdzeniem naszego bardziej ambitnego kursu, który obraliśmy jako firma rok temu. Niemniej jednak znajdujemy się w środowisku, które nadal stanowi wyzwanie. Obserwujemy różne trendy na naszych rynkach docelowych. Rozwój półprzewodników strukturalnych w obszarach energii odnawialnej, elektromobilności – zwłaszcza w Chinach – i mikrokontrolerów dla przemysłu motoryzacyjnego nie słabnie. Z kolei aplikacje konsumenckie, komunikacyjne, komputerowe i IoT doświadczają przejściowego okresu niskiego popytu. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się, że w roku obrotowym 2024 przychody będą nadal rosły, ale w wolniejszym tempie. Zdecydowanie reagujemy na sytuację rynkową. Jednocześnie kontynuujemy konsekwentną realizację naszej strategii w odniesieniu do możliwości rozwoju strukturalnego i wzmacniamy naszą pozycję lidera w systemach elektroenergetycznych i IoT dzięki długoterminowym inwestycjom - mówi Jochen Hanebeck, CEO Infineona.

źródło: Infineon