Infineon rozpoczyna budowę nowego zakładu w Dreźnie

| Gospodarka Aktualności

Firma Infineon Technologies, wraz z przywódcami politycznymi z Brukseli, Berlina i Saksonii, rozpoczęła budowę nowego zakładu w Dreźnie. Przy przewidywanych wydatkach na poziomie 5 mld euro, nowy zakład jest największą pojedynczą inwestycją w historii Infineona. Prace budowlane symbolicznie rozpoczęli: przewodnicząca Komisji Europejskiej - Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec - Olaf Scholz, premier Saksonii - Michael Kretschmer, burmistrz Drezna - Dirk Hilbert oraz CEO Infineona - Jochen Hanebeck.

Infineon rozpoczyna budowę nowego zakładu w Dreźnie

Inwestycja Infineona wzmacnia podstawy produkcyjne półprzewodników, które napędzają dekarbonizację i cyfryzację. Rozbudowa mocy produkcyjnych w istniejącym zakładzie w Dreźnie pozwoli firmie Infineon szybko ukończyć projekt, a także wygeneruje znaczące efekty skali. Rozpoczęcie działalności produkcyjnej planowane jest na jesień 2026 roku. Powstanie około 1000 miejsc dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Obecnie prowadzone są działania przygotowawcze na terenie przeznaczonym dla nowego zakładu. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest na jesień bieżącego roku.

Zakład będzie wyposażony w najnowsze technologie i będzie jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska obiektów produkcyjnych tego typu. Będzie ściśle powiązany z zakładem Infineona w Villach - jako "One Virtual Fab". Kompleks produkcyjny bazować będzie na technologii 300 mm. Pozwoli Infineonowi oferować dodatkową elastyczność i zwiększy poziom wydajności, umożliwiając szybszą realizację zamówień klientów.

Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na Rzecz Klimatu (BMWK) zatwierdziło w lutym wcześniejsze uruchomienie projektu, co oznacza, że budowa może rozpocząć się przed zakończeniem kontroli aspektów prawnych w zakresie dotacji Komisji Europejskiej. Z zastrzeżeniem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa i krajowej procedury przyznawania dotacji, projekt ma być finansowany zgodnie z celami europejskiej ustawy o chipach. Infineon ubiega się o finansowanie publiczne w wysokości około miliarda euro.

Na zdjęciu od lewej do prawej: Emma i Matthes - współmoderatorzy, Michael Kretschmer - premier Saksonii, Ursula von der Leyen - przewodnicząca Komisji Europejskiej, Jochen Hanebeck - CEO Infineon Technologies AG, Olaf Scholz - Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Dirk Hilbert - burmistrz Drezna.

źródło: Infineon