Ocena zgodności, czyli jakości

 
Tabela 1. Zestawienie ofert badań krajowych laboratoriów badawczych

Badania urządzeń elektronicznych w coraz większym stopniu kojarzą się z wysoką jakością produktów, a klienci coraz bardziej zwracają uwagę na dokumenty i certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami. Być może jest to trochę spowodowane dużą liczbą nadużyć, jakie dawniej towarzyszyły procesowi oceny zgodności, a więc temu, że kiedyś dokumenty nie miały pokrycia w rzeczywistości.

Dokumenty z badań wystawione przez akredytowaną placówkę, będącą tzw. zaufaną stroną mają obecnie na rynku realną wartość. Widać też powiększające się zainteresowanie dodatkowymi badaniami, a więc tymi niewymaganymi przepisami. To także znak, że w branży docenia się starania producenta w zakresie potwierdzenia jakości. Jest to naturalna przeciwwaga dla potencjału zalewającej rynek tysiącami sztuk tandety.

Dorota Kołakowska

Specjalista marketingu technicznego w firmie Sonel

  • Jakie wymagania wobec usług badania urządzeń mają klienci?

Podstawowym oczekiwaniem klienta jest jakość oraz profesjonalizm wykonanych usług laboratoryjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom klientów, nasze laboratorium wdrożyło normę ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Ma również akredytację PCA, przez którą rozumie się formalne potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią - w Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Głównymi korzyściami wynikającymi z akredytacji jest wzrost zaufania do wyników oraz zniesienie barier międzynarodowych. Inne oczekiwanie to pomoc w interpretacji wyników wzorcowania.

I tu istotnym argumentem jest kompetentny personel, który dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu potrafi pomóc w ocenie zgodności wyników.

  • Jakie korzyści daje własne laboratorium?

Zanim zostaną wdrożone na rynek sprzedaży, produkowane urządzenia muszą przejść szereg badań testujących. Jeżeli firma produkcyjna posiada własne laboratorium, to uczestniczy ono w procesie projektowania i wdrażania nowych produktów. Spełnienie deklarowanych w specyfikacjach parametrów należy potwierdzić odpowiednimi badaniami.

Posiadanie własnej komory termoklimatycznej pozwala na sprawdzenie urządzeń w różnych warunkach środowiskowych pracy. Własne oprzyrządowanie do wykonywania prób napięciowych, wytrząsarka oraz stanowisko do badań przy celowo wprowadzonych uszkodzeniach umożliwia ocenę bezpieczeństwa użytkowania wyrobu.

Nie tylko kompatybilność

Pełne spektrum badań urządzeń elektronicznych to obszerny katalog testów obejmujący badania związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, bezpieczeństwem użytkowania, a w dalszej kolejności klimatyczne, mechaniczne i funkcjonalne (m.in. poziomu hałasu).

Takie specjalistyczne obszary to także badania odporności na impulsy HPEM (dużej mocy), badania odporności urządzeń na anomalie występujące w sieciach zasilających m.in. zmiany częstotliwości sieci zasilającej, wahania napięcia, zniekształcenia przebiegu napięcia itp., badania zaburzeń od urządzeń PLC pracujących w liniach niskiego napięcia. Jeszcze bardziej specjalistycznie wyglądają badania fotobiologiczne, temperatury barwowej i wskaźnika oddawania barw, a także oddziaływania fal elektromagnetycznych na organizm ludzki.

Znaczenie usług badawczych dla firmy/placówki
 
Powyższy wykres ilustruje stopień specjalizacji placówek badawczych, a więc ocenia, na ile badania urządzeń elektronicznych stanowią ważny nurt biznesowy dla przedstawianych w tabeli firm. Z danych wynika, że tylko dla co trzeciej jest to dodatek do normalnej części biznesu, a więc stopień specjalizacji jest dość duży. Ten dodatek to np. wzorcowanie aparatury pomiarowej w przypadku dostawców aparatury, własne laboratorium producenta urządzeń elektronicznych lub firmy EMS-owej.

Częścią oferty usług badawczych są także okresowe badania aparatury pomiarowej. Takie usługi są obowiązkowe w stosunku do mierników wykorzystywanych do wymaganych prawnie kontroli instalacji związanych z bezpieczeństwem pracy (BHP), okresową kontrolą instalacji elektrycznych, kontrolą mierników do badań klimatu itd.

Aparatura w takich działaniach musi zapewniać bezdyskusyjny poziom jakości metrologicznej, co oznacza jej okresową kalibrację. Te usługi bardzo często świadczą producenci aparatury pomiarowej, bo oni i tak muszą mieć kalibratory do celów realizowanej produkcji, więc na ich bazie mogą świadczyć usługi, a poza tym są najlepiej przygotowani merytorycznie do takich działań.

 
Tabela 2. Dane kontaktowe do krajowych laboratoriów badania urządzeń elektronicznych

Kalibracja aparatury pomiarowej jest też częścią usług posprzedażnych, a więc takich jak serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dystrybutorów aparatury pomiarowej, którzy traktują ją jako element kompleksowej obsługi klienta. Firm niezależnych zajmujących się kalibracją mierników raczej nie ma, bo rynek jest niewielki, a dodatkowo bliska współpraca z producentem, czyli możliwość uzyskania dokumentacji, jest w tej działalności kluczowa.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty