Sektor produkcji

Producenci obudów zwykle specjalizują się we właściwym dla siebie typie (metalowe lub plastikowe), obszarze rynku, a nawet konkretnych aplikacjach, wytwarzając produkty niszowe. Produkcja obudów to stanowczo zbyt szeroka branża, aby możliwe było jej zdominowanie przez kilka dużych firm. Równocześnie produkcja obudów to obszar kapitałochłonny od strony przygotowania produkcji, maszyn, oprzyrządowania, form wtryskowych i tym samym producenci nie są w stanie szybko poszerzać asortymentu. W zamian wypracowują swój styl, który staje się rozpoznawalny, specjalizują się na grupy urządzeń lub branże. Ogranicza to siłę konkurowania z innymi firmami i zapewnia dużą różnorodność.

Takie firmy to m.in. Agmar, Ergom, Jakubowski-Mechanika, Kommet, Kradex, Maszczyk. Poza Kradeksem i Maszczykiem polskie firmy produkcyjne w większości zajmują się wytwarzaniem obudów metalowych, które przeznaczone są do użycia w telekomunikacji, sterowniach, systemach zasilania, systemach komputerowych i podobnych zastosowaniach przemysłowych, takich, gdzie zamówienia dotyczą niewielkich serii produktów, ale za to na przykład wymagających zapewnienia dużej odporności na czynniki środowiskowe, o indywidualnych cechach. W takich ramach mieszczą się m.in. pulpity i panele sterownicze, systemy alarmowe i kontroli dostępu, urządzenia telewizji przemysłowej, zasilacze, obudowy do sprzętu teleinformatycznego, szafy telekomunikacyjne i podobne. Takie zastosowania pozwalają współistnieć małym innowacyjnym firmom krajowym razem z silną konkurencją ze strony producentów zagranicznych. Do kluczowych na rynku producentów zagranicznych należą przedsiębiorstwa będące oddziałami producentów zagranicznych – są nimi m.in. Apra-Optinet, Fibox, Phoenix Contact i Rittal.

Wpływ pandemii koronawirusa na sektor obudów dla elektroniki i przemysłu
 
Na wykresie ilustrującym wpływ pandemii koronawirusa na sektor obudów najwięcej odpowiedzi zebrało pole "są niewielkie spadki sprzedaży", niemniej jest ono jedynie trochę większe od reszty, zatem nie można postrzegać go jako dominującego. Podobnie jak było w innych omawianych przez nas sektorach rynku, wpływ pandemii na działalność poszczególnych firm z obszaru obudów jest uzależniony od tego, jaka sytuacja jest u klientów danego producenta czy dystrybutora, stopnia specjalizacji, a także od zakresu dywersyfikacji i skali prowadzonego biznesu. Ponieważ obudowy to produkt o bardzo szerokim zakresie zastosowań, ocena zależy sporo od tego, jak zdefi niuje się warunki obserwacji.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie