Problem z dostępnością komponentów jest znaczący i dokuczliwy

Rynek urządzeń technologicznych, jak każdy inny sektor elektroniki, cały czas jeszcze cierpi na skutek trwającej pandemii. Na skutek licznych trudności z dostępem do podzespołów elektronicznych wiele projektów zakupu nowych maszyn i inwestycji w rozwój parku maszynowego zostało wstrzymanych lub opóźnionych, a skala planowanych inwestycji także została w wielu przypadkach ograniczona. Produkować trzeba mieć dla kogo, a skoro w branży komponentów sytuacja jest daleka od normalności, a znaczna część z produkowanych urządzeń przeznaczona było na eksport, musi to odciskać negatywne piętno na dostawcach urządzeń.

Ocena warunków panujących na rynku urządzeń do produkcji elektroniki w 2021 roku #2
 
Mimo cały czas trwającej pandemii, problemów z dostępnością i innych utrudnień dla biznesu, prawie połowa pytanych oceniła warunki na rynku urządzeń i usług do produkcji elektroniki jako dobre. 16% ankietowanych postrzega ubiegły rok jako bardzo dobry, a 35% (tj. co trzecia firma) jako zadowalający. Taka ocena, w której ponad połowa odpowiedzi związana jest z pozytywnymi opiniami, to oczywiście dobry wynik, który pokazuje, że nawet jeśli firmy elektroniczne w tym okresie nie pracowały jeszcze pełną parą, bo miały problemy z dostępnością podzespołów, to jednak inwestycje były realizowane. W stosunku do naszego poprzedniego zestawienia z 2020 roku ocena pokazana na wykresie ma słabszą wymowę, gdyż pole niebieskie jest większe o 25%, pojawiły się też 3-procentowe wskazania na warunki kiepskie.
Jaka jest aktualna koniunktura na rynku urządzeń? #3
 
Jaka jest aktualna koniunktura na rynku urządzeń? Aktualna ocena sytuacji na rynku urządzeń do produkcji elektroniki przez połowę ankietowanych oceniona została jako dobra, a 11% było nawet zdania, że jest bardzo dobra. Niemniej w stosunku do oceny ubiegłego roku pokazanej na drugim wykresie przybyło odpowiedzi negatywnych, które zapewne są pokłosiem niedostępności komponentów, rosnących kosztów logistyki oraz wojny w Ukrainie. Co więcej, problemy wywołane agresją Rosji nie są jeszcze dobrze odzwierciedlone na wykresie, gdyż nasze badanie ankietowe realizowaliśmy w pierwszych dniach marca. Trudno też przypuszczać w końcu marca, jaki będzie ten wpływ, gdyż stopień zaangażowania krajowych firm w działalność na rynkach wschodnich jest różna, kursy walut cały czas się zmieniają, a sytuacja nadal jest daleka od stabilizacji.

Braki podzespołów oznaczają coraz wyższe koszty materiałów. Podwyżki cen prądu, podatków i zatrudnienia razem z infl acją zmusiły wielu producentów elektroniki do wnikliwego przyjrzenia się ponoszonym kosztom, opłacalności działalności i innym aspektom ekonomicznym. Skoro zarobki są mniejsze, tak samo jak marże handlowe, to oznacza, że na inwestycje też zostaje niestety mniej funduszy.

Podrożał też transport i to znacząco, a dodatkowo czas spedycji się wydłużył, bo brakuje kontenerów, obsady pracowniczej w portach, a w przypadku transportu lotniczego w grę wchodzą ograniczenia związane z pandemią oraz wojną w Ukrainie. W przypadku urządzeń do produkcji transport lotniczy dotyczy głównie części zamiennych do serwisu, maszyny są przewożone drogą lądową z uwagi na ciężar i wymiary. Obojętnie którą drogą będzie realizowana spedycja, ceny frachtu są znacznie wyższe niż w 2019 roku.

Andrzej Czarnecki


APCom

  • Co istotnego zmienia się w technologii produkcji?

Sporo dzieje się w zakresie procesów zalewania i lakierowania. Takie procesy dotyczą głównie przetwarzania materiałów 1- i 2-składnikowych. Technologia tutaj jest dość dojrzała i na bardzo spektakularne zmiany raczej nie ma co liczyć. Jedną z nowinek wartych podkreślenia, które nie są jeszcze bardzo rozpowszechnione, jest możliwość stosowania materiałów 2-składnikowych jako powłoki w procesie lakierowania (conformal coating). Zastosowanie tej technologii wymusza użycie nieco bardziej złożonego sprzętu do nanoszenia materiału ciekłego, ale poprawia proces utwardzania. Dotychczas proces ten był najczęściej przeprowadzany np. w postaci odparowania rozpuszczalników. Taki materiał niejednokrotnie nakłada na użytkownika obowiązek zainteresowania się procesem odprowadzania frakcji lotnej i ewentualnej kontroli poziomu emisji rozpuszczalników. Materiał 2-składnikowy, który utwardza się bez udziału czynników zewnętrznych, nie wymaga dodatkowych instalacji.

  • Jak zmieniają się wymagania klientów w stosunku do dostawcy?

W trakcie wyboru sprzętu, a docelowo sprzedaży, wsparcie techniczne powinno obejmować możliwie szeroki zakres konsultacji. Na pierwotnym etapie pojawiają się proste pytania w stylu "co i jak działa?". Podczas rozmów z potencjalnym użytkownikiem głównym zadaniem jest pozyskanie maksimum wiedzy o planowanym procesie. Jeśli materiał został wybrany, to jego specyfikację można pozyskać od dostawcy. Natomiast przełożenie tej wiedzy na funkcjonalności urządzenia czasami nie jest proste i wymaga nieco głębszej wiedzy i ewentualnych prób dozowania. W takich przypadkach najlepiej jest, aby dostawca urządzeń oferował taką usługę jako element procesu sprzedaży. Wymaga to niestety poważnego zaangażowania obu stron i wiele firm handlowych nie jest zainteresowanych takimi działaniami. Jakiekolwiek próby generują dodatkowe koszty i wydłużają całe przedsięwzięcie. Ponadto przeprowadzenie takich prac często wykracza poza techniczne lub praktyczne możliwości firm handlowych. Ustalenie możliwości i zdolności firmy do przeprowadzenia takich prób jest dobrym wskaźnikiem, jakie będzie późniejsze wymagane wsparcie techniczne.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również