Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne i pomoc ze strony dostawcy jest coraz ważniejsze, gdyż orientacja na rynku, w którym jest wiele marek produktów, mnóstwo rozwiązań technicznych, technologii oraz metod rozwiązywania problemów z procesem produkcji, nie jest łatwa. Z reguły firmy potrafią wskazać problem do rozwiązania, np. wąskie gardło w produkcji lub brak powtarzalności. Na podstawie tego dostawcy przedstawiają koncepcję rozwiązania w oparciu na swoim doświadczeniu i wiedzy oraz ew. po wsparciu się kompetencjami producenta, którego reprezentują.

Ocena stopnia specjalizacji dostawców urządzeń #9
 
Ponad jedna trzecia firm wymienionych w tym zestawieniu specjalizuje się w dostawach urządzeń do produkcji elektroniki, czyli są one dla niej najważniejsze. Dla kolejnej jednej trzeciej nadal są to produkty ważne, niemniej już nie kluczowe. To dość duży procent w porównaniu z innymi sektorami rynku elektroniki, w tym z większością sektorów dystrybucji komponentów omawianych przez nas w "Elektroniku", co potwierdza duże znaczenie usług produkcji na zlecenie w Polsce, zainteresowanie producentów OEM jakością produktów za pomocą m.in. rozwoju parku maszynowego.
Ocena potencjału biznesowego maszyn do produkcji #10
 
Niezmiennie od lat producenci elektroniki poszukują urządzeń, które są w stanie poprawić jakość realizowanych procesów oraz ich wydajność. Automatyzacja jest naturalnym i najważniejszym środkiem technicznym, który jest w stanie spełnić jednocześnie oba te kryteria, dlatego na szczycie zestawienia znalazły się (kolejny raz) roboty, automaty do montażu elementów, a w dalszej kolejności sprzęt do lutowania (selektywnego). Braki pracowników, rosnące koszty działalności również mogą być postrzegane jako czynniki napędowe dla automatyzacji. Ostatnim czynnikiem sprzyjającym automatyzacji produkcji jest rozwój technologii, który poprzez postępującą miniaturyzację, coraz większą wrażliwość mechaniczną i środowiskową układów na płytkach drukowanych, i zmusza do ograniczenia pracy ludzkiej.

Wskazuje to, że znaczenie wyboru dostawcy i tego, jaki poziom merytoryczny on reprezentuje, jest w tytułowym obszarze techniki czynnikiem pierwszorzędnym. Jednocześnie dobór produktu to skomplikowane wielowariantowe zagadnienie, w którym trzeba rozważyć wiele czynników nie tylko związanych z daną maszyną, ale całym środowiskiem produkcyjnym, obecnym stanem posiadania oraz możliwościami finansowymi inwestora. Do tego dochodzą zagadnienia przyszłego wykorzystania, możliwości rozbudowy, dopasowania do innych zadań, a także kwestie utrzymania maszyn w ruchu (a więc koszty serwisu i dostępność części zamiennych). Takich problemów jest bardzo dużo, stąd w praktyce dobór maszyny bazuje na wiedzy, kompetencjach i rzetelności dostawcy. Z tych przyczyn nie jest to działalność dla przypadkowych osób i firm, bo do sukcesu firmy te dochodzą latami. Z tego też powodu zmiany w krajobrazie firm są bardzo niewielkie, żeby nie powiedzieć, że w praktyce żadne.

Paweł Szumny


wiceprezes zarządu w firmie PB Technik

  • Jakie są najważniejsze cechy brane pod uwagę przy kupnie sprzętu technologicznego?

Jednym z najważniejszych zagadnień przy wyborze sprzętu jest wybór właściwego partnera biznesowego (dostawcy sprzętu), posiadającego szerokie kompetencje w zakresie oferowanych rozwiązań oraz dobrze zorganizowany i lokalny serwis. Ponadto takiego, który będzie miał na tyle szerokie portfolio produktowe, które pozwoli na dobór kompleksowego i odpowiedniego dla danej produkcji.

  • Jakie nowości pojawiają się obecnie na rynku i warto je dostrzec?

Coraz wyższe wymagania i wyzwania, przed którymi stają firmy produkcyjne, sprawiają, że dokonują one transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Nie chodzi już wyłącznie o pojedyncze urządzenia czy nawet linie technologiczne, a wręcz o całe zakłady produkcyjne. Automatyzacja procesów, które były do tej pory wykonywane przez ludzi, zaczyna być na porządku dziennym. Dodatkowo możliwości integracji programowej poszczególnych etapów produkcji w połączeniu z systemem śledzenia produkcji (traceability) i integracją z systemem ERP/MES sprawiają, że klienci, którzy zdecydowali się na rozwój w tym kierunku będą bardziej uniezależnieni np. od sytuacji na rynku pracy czy zaburzeń w łańcuchu dostaw.

  • Jaka jest rola wsparcia technicznego w sprzedaży?

Wsparcie techniczne jest niezwykle ważne nie tylko w przypadku nowo powstałych firm, ale też firm istniejących na rynku od lat. Dostawca sprzętu postrzegany jest jako ekspert w swojej dziedzinie, mający dostęp do najnowszych technologii, dlatego wsparcie techniczne w doborze, a później instalacji i odpowiednim przeszkoleniu z obsługi jest doceniane przez klientów. Dlatego dobrze zorganizowany i przeszkolony serwis jest niejednokrotnie kluczem do nawiązania długofalowych i partnerskich relacji z klientami.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również