Produkcja elastycznych wyświetlaczy AMOLED będzie do 2020 roku rosnąć o 91% rocznie

| Gospodarka Artykuły

W obecnej, bezprecedensowej fazie powstawania nowych fabryk matryc AMOLED, zdolności wytwarzania tego typu paneli elastycznych wzrosną w latach 2016-2020 z 1,5 mln m² do 20,1 mln m². Roczna stopa wzrostu CAGR wyniesie 91%. W 2016 r. fabryki z możliwością produkcji elastycznych AMOLED-ów na podłożach z tworzyw sztucznych odpowiadały za jedynie 28% produkcji przeznaczonej dla zastosowań mobilnych. Według IHS Markit odsetek ten wzrośnie do 80% do roku 2020, ponieważ niemal każda fabryka nowej generacji czy też mała fabryka zbudowana w ciągu najbliższych czterech lat, będzie mogła wytwarzać matryce elastyczne.

Produkcja elastycznych wyświetlaczy AMOLED będzie do 2020 roku rosnąć o 91% rocznie

Zgodnie z danymi IHS Markit, w latach 2016-2020 Chiny, Japonia i Korea Południowa zbudują równowartość 46 nowych fabryk elastycznych AMOLED-ów, z których każda miesięcznie będzie mogła przetwarzać 30 tys. podłoży. Fabryki te zwiększa lokalne zdolności produkcyjne o 18,6 mln m², czyli ponad 13-krotnie w stosunku do obecnych możliwości branży.

- Wszystkie nowe możliwości ułatwią szybki wzrost wykorzystania elastycznych paneli AMOLED w smartfonach. Niemniej jednak, w miarę dodawania nowych zdolności wytwórczych, powstaną obawy, że rynek nie będzie w stanie wchłonąć całej potencjalnej produkcji - powiedział Charles Annis, dyrektor w IHS Markit.

IHS Markit prognozuje, że w 2020 r. około 40% smartfonów będzie wykorzystywało panele AMOLED.

- Wyświetlacze AMOLED oferują doskonałą jakość obrazu w telefonach wysokiej klasy. Mimo wzrostu zdolności produkcyjnych, wyzwaniem dla szybszego ich rozpowszechniania będą koszty. Producenci smartfonów, kierując reklamy na segmenty średniego i niskiego szczebla, mogą chcieć kupić elastyczne panele AMOLED, ale prawdopodobnie będą ograniczani przez utrzymywanie wysokich cen - mówił Charles Annis.

Wysokie koszty produkcji większości dostawców będą utrzymywać średnie ceny paneli AMOLED 40% powyżej cen równoważnych paneli LCD, a ceny elastycznych matryc AMOLED będą nawet o 100% wyższe. By dobrze rozdysponować możliwości wytwarzania, elastyczne panele AMOLED będą musiały wyjść poza smartfony do urządzeń typu tablet, czy też notebooków i nowych komponentów, które będą mogłu mieć składane wyświetlacze. Ostatecznie szybki rozwój produkcji elastycznych AMOLED-w i wynikający z tego wzrost produkcji paneli, pomogą obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i poprawić jakość.

źródło: IHS Markit