Inżynierowie ufają sztucznej inteligencji przy wyborze komponentów

| Gospodarka Aktualności

Wyniki najnowszej ankiety pokazują, że 86% respondentów obecnie ufa sztucznej inteligencji w zakresie pomocy w wyborze komponentów do ich projektów, a ponad jedna piąta z nich (23%) stwierdziła, że w tym wyborze zaufałaby sztucznej inteligencji całkowicie.

Inżynierowie ufają sztucznej inteligencji przy wyborze komponentów

Patrząc na uzyskane dane bardziej ogólnie, można zauważyć, że chociaż inżynierowie przewidują coraz większą rolę sztucznej inteligencji we wspomaganiu wyboru komponentów, nadal mają obawy dotyczące celowej lub niezamierzonej stronniczości systemów AI. Niektórzy projektanci twierdzą, że pozwoliliby sztucznej inteligencji, by odgrywała ograniczoną rolę w wyborze, który podlegałby przeglądom i kontrolom przez nich samych. Chociaż większość respondentów z zadowoleniem przyjęła uzupełniającą rolę sztucznej inteligencji, uważali oni również, że ludzie zawsze będą potrzebni jako część procesu selekcji, szczególnie w przypadku projektów innowacyjnych oraz systemów o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa.

- Wyniki naszej ankiety wyraźnie pokazują, że inżynierowie zaczynają dostrzegać ścieżkę dla sztucznej inteligencji w zakresie doboru komponentów w swoich projektach, zwłaszcza tam, gdzie bezpieczeństwo lub innowacyjność są brane pod uwagę. W miarę jak modele AI stają się coraz bardziej wyrafinowane, wydaje się jasne, że staną się one bardziej przydatne do modelowania projektów, wyboru komponentów, skracania cykli projektowych i skracania czasu wprowadzania nowych produktów na rynek - mówił Cliff Ortmeyer, Global Head of Technical Marketing and Solutions Development w firmie Farnell.

Wybrane opinie ankietowanych:

  • Sztuczna inteligencja nie zastąpi dobrych obliczeń inżynierskich. Śledzę sztuczną inteligencję od ponad 40 lat i jest ona teraz bardziej przereklamowana niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem bardziej skłonny tolerować ludzkie błędy niż polegać na rozwiązaniach AI, w których nie mogę kontrolować danych wykorzystywanych do trenowania modelu AI.
  • Zastrzegłbym sobie prawo do weryfikacji wszystkiego, co wybrałaby sztuczna inteligencja. W tym charakterze sztuczna inteligencja byłaby wykorzystywana jako swego rodzaju ulepszona wyszukiwarka.
  • Nie widzę powodu, dla którego sztuczna inteligencja nie mogłaby być w pełni zintegrowana z procesem wyboru komponentów. Projektowanie sprzętu zasadniczo składa się z wzorców. To tylko kwestia czasu, aż ludzie odkryją sposoby na uzyskanie list sieci i schematów PDF online i wykorzystanie ich jako dobrych danych szkoleniowych dla sztucznej inteligencji. W rzeczywistości sztuczna inteligencja będzie nawet w stanie je ulepszyć, gdy pojawią się lepsze cyfrowe reprezentacje urządzeń i tego, co się w nich znajduje, w połączeniu z telemetrią ze wszystkich podsystemów. Sztuczna inteligencja ma głęboką i bogatą studnię źródeł, z których może czerpać, co pozwoli jej uczyć się jeszcze więcej. Istnieją już w pełni generyczne systemy sztucznej inteligencji, które mogą wykonywać imponujący, choć ograniczony wybór, nawet budując na przykład prosty VHDL. Pozwala to określić, jakiej logiki użyć i jak ją złożyć. Sztuczna inteligencja już pisze dla mnie kod. Wszystko, co muszę zrobić, to go zweryfikować.

źródło: Farnell