Trendy na rynku

Jednym z ważniejszych zjawisk widocznych na rynku elementów elektromechanicznych jest miniaturyzacja. Urządzenia i aplikacje elektroniczne stają się coraz mniejsze. Do tego się już przyzwyczailiśmy i traktujemy to jako coś oczywistego i naturalnego. Niemniej nie jest to trend ograniczony wyłącznie do elektroniki mobilnej ani nawet konsumenckiej, stąd rozwiązania elektromechaniczne, a więc przyciski, złącza, przekaźniki, z każdą generacją stają się coraz bardziej kompaktowe.

W przypadku klawiatur miniaturyzacja dotyczy większej skali integracji przełączników z podświetleniem, ekranami, opisami itp. Miniaturyzacja jest konieczna, gdyż bez niej możliwości aplikacyjne takich komponentów z czasem by malały, niemniej warto dostrzec, że proces ten nie ma wpływu na jakość rozwiązań, np. trwałość mechaniczną lub obciążalność i trwałość elektryczną. Podobnie jak jest to w złączach postęp dokonuje się za pomocą lepszych materiałów i precyzyjnej konstrukcji mechanicznej.

Z przełączników nie rezygnuje się bez powodu ani też nie szuka na siłę zastępczych technologii, bo z każdą kolejną generacją poprawiają się ich parametry: trwałość mechaniczna i elektryczna, a następnie odporność środowiskowa. Poprawia się wzornictwo, rośnie liczba dostępnych wykonań, kolorystyki i opcji oraz akcesoriów. Innymi słowy, producenci pracują nad tym, aby kwestia wyboru od strony technicznej (mechaniczny czy elektroniczny) oraz jakościowej była jak najbardziej neutralna.

W przypadku przełączników przemysłowych, a więc tam, gdzie miniaturyzacja ma mniejsze znaczenie, rozwój technologii kieruje się często w stronę modułowości. W systemach takich, w ramach jednego rdzenia i pola przełączającego można zmieniać fronty, kształty klawiszów, podświetlenie, kolor, a także spinać kilka oddzielnych przycisków w bloki. To samo dotyczy zgodności akcesoriów, które zwykle są wspólne dla wielu różnych elementów. Zapewnia to możliwość komponowania rozwiązań przez klientów, a producentom pozwala nieco ograniczyć liczbę wersji, bo np. element przełączający może być wspólny dla całej grupy elementów.

Co trzecia firma postrzega przełączniki, przyciski i klawiatury jako produkty bardzo ważne dla jej biznesu, takie, które stanową filar jej działalności. W takiej grupie znajdują się wszyscy producenci przełączników i klawiatur, a także wąsko wyspecjalizowane firmy dystrybucyjne. Co piąta firma aktywna w tym obszarze rynku postrzega przełączniki i klawiatury jako jedną z kilku istotnych pozycji w ofercie, a dla blisko połowy jest to dodatek co innej większej reszty. Ta pierwsza, niebieska na wykresie, grupa jest stosunkowo duża w porównaniu do innych naszych zestawień poświęconych komponentom elektronicznym i potwierdzeniem atrakcyjności biznesowej i popularności rozwiązań elektromechanicznych w technice.

Badanie ankietowe potwierdziło, że największa konkurencja na rynku jest w podzespołach standardowych, gdyż są one wytwarzane przez wielu producentów. To samo dotyczy miniaturowych elementów dla elektroniki, w większości będących typowymi rozwiązaniami dostępnymi z wielu źródeł. W praktyce tylko czołowe firmy mają innowacyjne produkty, a duża część z reszty kopiuje ich pomysły, tworzy tańsze odpowiedniki lub podrabia. Takie komponenty kuszą klientów ceną i są główną przyczyną tego, że konkurencja na rynku w omawianych sektorach jest bardzo silna. Nieco lepiej wygląda sytuacja w zakresie rozwiązań przemysłowych, bo tam liczą się aprobaty i certyfikaty, a klienci są na tyle świadomi, że chwytają się każdej okazji.

Kolejne zjawisko, które się upowszechnia, to elektronizacja przycisków i integrowanie w nich technologii dotykowych, np. piezoelektrycznych, pojemnościowych lub indukcyjnych. Dotykowe przyciski tego typu, jako wydzielone, pojedyncze elementy stanowiące odrębną całość, które można użyć praktycznie tak samo, jak tradycyjne, zostały zbudowane już ładnych parę lat temu, niemniej dopiero niedawno można je dostrzec w ofertach wielu producentów.

Takie technologie są najczęściej wykorzystywane w aplikacjach narażonych na wandalizm, gdyż zapewniają bardzo dużą trwałość mechaniczną. Coraz częściej takie przyciski dotykowe pozwalają też na obsługę ręką w rękawiczce, co pomaga w popularyzacji.

Arleta Beniuszys

Elhurt

  • Jakie jest podejście do relacji cena-jakość wśród krajowych klientów?

Elementy te charakteryzują się chyba największym zróżnicowaniem jakościowym. Jest bardzo duży wybór produktów, o określonej specyfikacji, dla których czynnikiem różnicującym będzie cena. To ona bardzo często idzie w parze z jakością. Są klienci, którzy nawet przy potencjalnych oszczędnościach na poziomie 50% ceny nie pozwolą sobie na zamianę dobrego i sprawdzonego przełącznika czy przycisku na element - nawet przetestowany, ale pochodzący z nieznanego źródła.

Za jakością stoją bowiem: renoma producenta, stabilność transakcji czy pewność dostaw, szczególnie przy projektach zaplanowanych na dłuższy czas. Jednocześnie funkcjonuje niemała liczba klientów, dla których liczy się spełnienie założonych, podstawowych funkcji oferowanego produktu. Tu nie ma też znaczenia zmiana producenta w trakcie realizowania projektu. Tacy klienci, bez uszczerbku dla funkcjonalności produktu, wykorzystują produkty tańszych producentów.

  • Które branże i grupy odbiorców przełączników i przycisków są w warunkach krajowych najbardziej wartościowe?

Odbiorca, który oczekuje wysokiej odporności mechanicznej, środowiskowej oraz niezawodności działania jest najbardziej wartościowy z punktu widzenia rozwoju sprzedaży. To on, mimo rozwijających się technologii rozwiązań "dotykowych", będzie stale zainteresowany tymi elementami.

Urządzenia przemysłowe, elektryczne, sprzęt wojskowy, medyczny po prostu nie mogą obyć się bez tradycyjnych przełączników. Teraz i w przewidywanej przyszłości wydaje się, że branże rozwojowe w tym zakresie to: przemysł ciężki, transport, hutnictwo, przemysł przetwórczy, integratorzy systemów, służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.

Technologie dotykowe

Dzisiaj coraz trudniej znaleźć na płytce drukowanej potencjometr, liczba złączy też raczej jest ograniczana do co najwyżej dwóch-trzech, a wiele przycisków, które do niedawna wypełniały płyty czołowe, zastępuje się odpowiednikami dotykowymi. Klawiatury zastępowane są wyświetlaczami graficznymi połączonymi w funkcjonalną całość z ekranami pojemnościowymi.

Z pewnością rozwiązania dotykowe opierające się na ekranach połączonych z wyświetlaczami, na pojedynczych przyciskach bazujących na takich technologiach lub też całych elementach dotykowych, takich jak suwaki, pojawiają się w coraz większej liczbie urządzeń elektronicznych i w konsekwencji rodzą pytania o wpływ takich technologii i zakres oddziaływania na rynek.

Zdaniem pytanych w ankietach specjalistów, zdecydowanie najważniejszym czynnikiem determinującym funkcjonalność elementów elektromechanicznych jest wysoka trwałość mechaniczna, zapewniająca wieloletnie działanie tych elementów. Drugi czynnik, a więc ochrona środowiskowa, w pewnym stopniu jest powiązana z pierwszym, gdyż determinuje możliwość zastosowania elementu w przemyśle. Można zatem stwierdzić, że specjaliści podchodzą do kupowania elementów elektromechanicznych w sposób utylitarny, a więc poprzez rzeczową analizę potrzeb, możliwości i oczywiście kosztów, a kupowane przełączniki i klawiatury mają być niezawodne w każdych warunkach i długim czasie. Co trzeci pytany wskazał też na duże znaczenie modułowości konstrukcji dostępnej w wielu nowych podzespołach, pozwalającej na tworzenie indywidualnych wykonań. Modułowość staje się ważna, bo pozwala wyjść poza utarty schemat i standard.

Wzrost zainteresowania przez klientów wyrobami markowymi o wysokiej jakości jest pożądany przez wszystkich dostawców, gdyż świadczy ona o dojrzałości rynku. Im większe znaczenie jakości, tym dojrzalsze relacje na rynku i odwrotnie, dlatego pytanie to jest takie ważne. Na produkty wysokiej jakości klientów nie tylko musi być stać, ale też muszą oni umieć oceniać poszczególne rozwiązania od tej strony, by wybierać wartościowe pozycje. Warto zatem odnotować, że tym razem ponad dwie trzecie pytanych osób wskazało, że jakość elementów elektromechanicznych ma znaczenie dla kupujących i jest brana pod uwagę przy kupnie. W 2014 roku takich osób było 61%, w 2012 roku 52%, a w 2009 roku tylko 26%. Bezsprzecznie więc widać, jak wiele pozytywnych zmian zaszło na rynku w ciągu ostatniej dekady!

Pozwalają one na wyeliminowanie najbardziej dotkliwych wad rozwiązań tradycyjnych - ograniczonej trwałości i podatności na wpływ środowiska. Umieszczenie sensora dotykowego nawet za grubą warstwą ochronną, na przykład za kilkumilimetrowej grubości taflą szkła lub poliwęglanu, zapewnia nieporównywalnie większą odporność nie tylko na zużycie naciskaniem, ale także pozwala na mycie agresywnymi środkami chemicznymi wymagane np. w przemyśle spożywczym.

Pierwsze przymiarki implementacji technologii dotykowej do rynku przycisków pojawiły się w branży szybko i to na dość wymagających obszarach, np. w pojazdach komunikacji miejskiej w roli przycisku do otwierania drzwi, przy sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach do włączania zielonego światła, a nawet w windach.

Najnowsze rozwiązania pozbawione są już wielu dokuczliwych wad (obsługa w rękawiczce, brak opóźnienia i brak pewności zadziałania) i trafiają, poza rozwiązaniami ściśle konsumenckimi, do obszarów półprofesjonalnych (sprzęt audio, AGD) lub też aplikacji, gdzie liczy się wygląd i dobre parametry, jak chociażby medycyna.

W praktyce przyciski dotykowe przeznaczone są przede wszystkim do realizacji interfejsu użytkownika. Nie nadają się do przełączania napięć zasilających, bo same wymagają zasilania, wysokich napięć ani też czułych sygnałów z sensorów. Nie da się ich używać w aplikacjach wymagających absolutnej pewności działania (tzw. aplikacje bezpieczeństwa), w warunkach silnych zaburzeń elektromagnetycznych, na przykład blisko pracujących urządzeń do zgrzewania indukcyjnego, suszarek mikrofalowych lub w sąsiedztwie działających nadajników radiowych.

Niemniej sytuacja zmienia się dynamicznie i kolejne pomysły przynoszą wiele zmian, bo wiele negatywnych opinii dotyczy tych pierwszych konstrukcji bazujących na technologii pojemnościowej. Aktualnie na rynku są też rozwiązania piezoelektryczne (bazują na minimalnym ugięciu płytki ceramicznej) oraz indukcyjne, które rozszerzają możliwości aplikacyjne.

Co drugi pytany (49%) w ankiecie specjalista jest zdania, że koniunktura na rynku poprawia się, a nieco mniej (46%) podało, że się ona nie zmienia. Innymi słowy, aktualna sytuacja nie jest zła, a tendencje wskazują na dalszą poprawę. Opinie te nabierają wagi w świetle innych sygnałów płynących z krajowej gospodarki, które w 2016 roku były trochę niepokojące. Okazuje się, że elektronika jest branżą bardzo odporną na kryzysy i zawirowania w gospodarce, taką, która nawet w ciężkich czasach jest w stanie zapewnić wzrosty sprzedaży. Dekoniunktura w elektronice oznacza zwykle tylko mniejszy wzrost i badania ankietowe to potwierdzają.

W zestawieniu cech oferty handlowej, które w największym stopniu decydują o kupnie przycisków i klawiatur, oczywiście na pierwszym miejscu ulokowała się cena, co jest praktycznie zawsze standardem dla tego typu rankingów. Kryterium ceny zawsze towarzyszyło i zapewne będzie towarzyszyć zakupom komponentów w branży elektronicznej, zwłaszcza w obszarze, gdzie na rynku można wybierać spośród wielu dostawców i popularnych podzespołów. Kolejne dwa miejsca zajęły jakość i parametry techniczne, czyli pierwsza trójka wygląda jak najbardziej typowo i na dodatek tak samo, jak w naszym opracowaniu trzy lata temu. Zaskakująca jest natomiast czwarta pozycja, a więc krótki termin dostawy, co pokazuje skalę przeobrażeń, jakie zaszły w łańcuchu dostaw w ostatnich latach. Elementy elektromechaniczne są nierzadko dość drogie, stąd w trudniejszych czasach nabywcy wolą nie kupować ich na zapas, ale raczej szukają dostawcy, który będzie mógł szybko dostarczać potrzebne w danej chwili ilości. Taki trend preferuje znaczenie szybkiej dostawy.

Ale droga do tego, aby trwale i całkowicie zmienić branżę elektromechaniczną, jest jeszcze bardzo daleka. Elementy elektromechaniczne będą znikać z płyt czołowych, niemniej nie z każdej i nie błyskawicznie, czasem też wcale. Wytwórcy przełączników przemysłowych i rozwiązań przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach otoczenia, a więc obszarach ściśle profesjonalnych, jak przemysł, wojsko, transport, telekomunikacja, są praktycznie wolni od oddziaływania ze strony technologii dotykowych. Sprzęt AGD, komponenty automatyki domowej, automaty sprzedaży i systemy POS, sprzęt informacyjno-rozrywkowy wydają się na razie tworzyć pewnego rodzaju niszę, gdzie systemy te mogą pokazać wiele zalet, a opisane wady nie są dokuczliwe.

Marek Tarkowski

Firma Piekarz

  • Jaka jest rola jakości w przyciskach i przełącznikach?

Szybki rozwój technologii elektroniki sprawia, że jakość produktów odgrywa dla odbiorców coraz większą rolę. Obecność wysokiej jakości towarów w asortymencie firmy podnosi jej konkurencyjność na rynku, budując tym samym obraz kompetentnego i rzetelnego dostawcy. Warto jednak zwrócić uwagę, że w Polsce zmiany te zachodzą nieco wolniej.

Dlatego też kluczowym zadaniem dystrybutorów w kraju jest dziś oferowanie produktów, stanowiących idealny kompromis pomiędzy wysoką jakością, a niską ceną. Aby odpowiadać na potrzeby klientów, sprzedawcy powinni wykazywać się dużą elastycznością w zakresie modyfikacji swojej oferty.

  • Czy przełączniki i przyciski to produkty zaawansowane technologicznie?

W erze globalnego, technologicznego postępu branżę elektroniczną charakteryzuje niespotykane dotąd tempo zmian. W efekcie przełączniki i przyciski są powoli zastępowane panelami dotykowymi. Jednakże z uwagi na znacznie wyższą ich cenę i bardziej skomplikowaną specyfikę implementacji, przełączniki nadal dominują w swojej kategorii.

Aby spełniać rosnące wymagania konsumentów producenci unowocześniają przyciski i przełączniki poprzez m. in.: redukcję rozmiaru, zwiększenie trwałości, czy dodanie podświetlenia LED. To zmiany podyktowane globalnymi trendami w technologii.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również