Wiedza i świadomość rynkowa

RFID jako technologia ma już wiele lat i daleko jej od bycia nowością. Wiedza dostawców i świadomość klientów w zakresie właściwości i możliwości technologicznych systemów RFID powinna być wyczerpująca, łącznie z rozeznaniem kosztów implementacji. Niemniej z naszego badania ankietowego wynika, że teza jest słabo poparta faktami.

Być może sama zasada działania i ogólny zarys systemu są powszechnie znane, ale po odejściu od ogólnego opisu liczba szczegółów i niuansów rozwiązań, a także dostępnych na rynku wykonań i standardów dla osób niebędących specjalistami może wydawać się bardzo często przytłaczająca. Mamy kilka pasm częstotliwości, kilkanaście typów transponderów, liczne standardy i protokoły definiowane przez różne organizacje.

Branże o największym potencjale zakupowym w Polsce w odniesieniu do RFID
 
W warunkach rynku krajowego najbardziej wartościowym dla zdalnej identyfikacji odbiorcą jest przemysł, w tym zastosowania w aplikacjach automatyki przemysłowej oraz branża logistyczno-transportowa. Duży popyt kreują też obszary takie jak rejestracja czasu pracy i ochrona mienia (w tym domofony), ale trudno tutaj o jakieś zaskoczenie, bo są to chyba najstarsze obszary zastosowań. Za to piąta pozycja z wynikiem 64% głosów w ankiecie na kontrolę procesu produkcji, w tym aplikacje klasy traceability, jest wskazaniem, że wykorzystanie kart RFID do dokumentowania i kontroli operacji cały czas się zwiększa. Systemy traceability są rozwiązaniami kosztownymi i jednocześnie coraz bardziej poszukiwanymi. RFID jest tu chętnie wykorzystywany, bo komponenty sprzętowe są relatywnie tanie.

Do tego są różne opcje związane z zabezpieczeniami, autentykacją i kodowaniem danych oraz rozwiązania firmowe promowane przez duże firmy. I efekt jest taki, że niezmiennie od lat niedostateczna świadomość rynku jest postrzegana jako czynnik ograniczający rozwój.

Wiele osób, w tym także dostawcy, ma płytką wiedzę na temat takich szczegółów. Brak fachowej wiedzy u projektantów i integratorów jest już problemem, bo prowadzi do wyboru nieoptymalnych rozwiązań, systemów przewymiarowanych na plus po to, aby nie było z nimi problemów i tym samym do większych kosztów.

Najważniejsze zjawiska pozytywne dla rynku zdalnej identyfikacji
 
Listę czynników pozytywnie wspierających rozwój rynku zdalnej identyfikacji otwiera "wiele możliwości aplikacyjnych", a więc duża utylitarność radiowej identyfikacji i uniwersalność zapewniająca w zasadzie nieograniczone możliwości zastosowań. Rozwojowi sprzyja też spadek cen transponderów i czytników, dzięki któremu nawet bardziej śmiałe pomysły nie rozbijają się o próg wysokich kosztów. Liczy się też innowacyjność takich produktów, bo jak wiadomo, za dobrą aplikację rynek dzisiaj jest w stanie solidnie zapłacić. Jak widać z wykresu, po raz kolejny potwierdziło się, że z dobrą świadomością rynku nie jest najlepiej.

Skomplikowanie systemów zdalnej identyfikacji to nie tylko sprzęt, ale także niezbędne oprogramowanie, które zapewnia wysoką funkcjonalność. Razem te problemy determinują dużą siłę starych technologii, a więc kodów kreskowych.

Dostawcy produktów RFID

 
Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

Rynek produktów związanych ze zdalną identyfikacją obejmuje różną formę aktywności biznesowej, co wynika z przekrojowego rynku takich produktów. Patrząc na identyfikację przez taki pryzmat, widzi się, że zaczyna się on od chipów stanowiących serce transponderów i czytników, przez półprodukty a więc czytniki w postaci modułów do wbudowania oraz transpondery bez obudowy do integracji wewnątrz urządzenia.

Są one nabywane przez dostawców gotowych urządzeń i systemów identyfikacji, np. systemów kontroli dostępu do pomieszczeń, rejestracji czasu pracy, domofonów, a nawet do kserokopiarek po to, aby rozliczać ich obciążenie na poszczególnych pracowników.

W dalszej kolejności są dostawcy gotowych transponderów i czytników, a także całych kompletnych systemów związanych z automatyką i przemysłem, w tym dystrybutorzy i integratorzy zajmujący się wdrożeniami aplikacji związanymi z RFID. Oferowane przez nich systemy często są fragmentem większej całości, np. systemów zarządzania produkcją, urządzeń do oznaczania i znakowania i podobnych.

Im bardziej systemowe podejście do zdalnej identyfikacji, tym z reguły wartość komponentów sprzętowych ma mniejszy procentowy udział w całości.

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród krajowych dostawców podzespołów i systemów do RFID.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również