Rozwiązania NFC

 
Tabela 2. Dane kontaktowe do dostawców systemów zdalnej identyfikacji

Identyfikacja NFC jest częścią rozwiązań RFID w wersji ograniczonej do pasma HF (13,56 MHz) i zapewnia możliwość dwukierunkowej wymiany danych między transponderem a hostem. W ten sposób pozwala na realizację komunikacji peer-to-peer na niewielką odległość, a nie tylko na jednostronny proces identyfikacji. Urządzenie obsługujące NFC działa jak czytnik lub transponder w zależności od potrzeb, a szyfrowana transmisja danych pozwala na wykorzystanie NFC w aplikacjach bankowych.

NFC to domena głównie smartfonów, ale dzięki temu, że są one tak powszechne, daje to możliwość powstania interesujących zastosowań. Transpondery takie są wbudowywane do sprzętu AGD po to, aby w razie problemów zapewnić z wykorzystaniem telefonu możliwość zdalnej diagnostyki sprzętu, odczyt kodu usterek, programowanie parametrów.

Zainteresowanie innowacjami w zakresie zdalnej identyfikacji
 
W całej współczesnej technice nowe technologie są jednym z najważniejszych czynników zapewniających rozwój rynku, a zainteresowanie klientów innowacjami jest ważnym kryterium determinującym tempo tego procesu. Z tego powodu w naszej ankiecie pytaliśmy też o to, czy klienci są zainteresowani innowacjami w obszarze RFID i wyszło nam, że tak, ale tylko ci świadomi. To tacy, którzy znają szczegóły techniczne rozwiązań, mechanizmy działania, ograniczenia i produkty. Reszta koncentruje się na najprostszych technologiach, jak Unique 125k lub Mifare, właśnie dlatego, że brakuje im szerszej perspektywy.

W innych przypadkach etykiety z NFC dodane do produktów umożliwiają kupującym łatwy dostęp do informacji posprzedażnej, np. instrukcji obsługi. W taki sposób można też sprawdzać autentyczność produktów, odczytywać informacje o gwarancji, numerze seryjnym, wyposażeniu itp. Transponder NFC jest w stanie też dostarczyć informacji nt. warunków, w jakich produkt był przechowywany (np. zapisu temperatury podczas transportu), co służy zapewnieniu jakości, pozwala na spełnienie norm żywnościowych itd.

Smartfon z obsługą NFC wydaje się kluczowym dla zapewnienia rozwoju tego obszaru rynku i z racji ogromnej popularności daje nadzieję, że w przyszłości aplikacje z NFC i smartfonem będą się szybko rozwijać, zwłaszcza w handlu oraz segmencie konsumenckim.

Bartłomiej Besz

Product Manager RFID & Fieldbus w firmie Turck

  • Na jakie cechy systemów RFID najczęściej zwracają uwagę klienci branżowi?

Niezmiennie jest to uniwersalność i kompleksowość. W początkowym okresie upowszechniania się technologii RFID istotną rolę odgrywała cena pojedynczego komponentu. Niski koszt systemu RFID pozwalał na jego bezbolesne zaszczepienie w istniejącej strukturze. Pojawiały się natomiast dodatkowe koszty integracji, a w późniejszym okresie koszty związane z przystosowaniem takich rozwiązań do zmieniających się warunków w firmie.

Szybko okazało się, że to nie początkowy koszt wdrożenia jest najważniejszy, a czas zwrotu inwestycji. Klienci branżowi, myśląc o wyborze technologii RFID, sięgną zatem po rozwiązania, które cechuje kompleksowość.

Analiza procesu, dostawa właściwych komponentów, integracja w jedną działającą całość i wsparcie na każdym etapie wdrożenia będą atutem każdego dostawcy rozwiązania RFID. Uniwersalność to z kolei cecha pozwalająca na integrację systemu RFID w istniejącym procesie i bezpośrednie połączenie z takim składnikami jak systemy wykonawcze z PLC/MES czy biznesowe ERP/WMS.

  • Jaka jest rola standaryzacji w upowszechnianiu się RFID?

Standaryzacja systemów RFID w kontekście samej technologii wydaje się tematem zamkniętym. Powszechnie przyjęto pasma częstotliwości, w których systemy RFID powinny być stosowane.

Z punktu widzenia konsumenta czy użytkownika przemysłowego zdecydowanie bardziej interesująca jest możliwość integracji tych urządzeń w istniejących lub projektowanych systemach. Do rąk użytkownika powinno zatem trafić rozwiązanie, które pozwala na jego bezproblemowe włączenie w istniejący ciąg technologiczny bez konieczności stosowania dodatkowych konwerterów.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również