Większa uniwersalność rozwiązań

Od lat cechą szczególną rynku zdalnej identyfikacji jest to, że rozwija się on w kierunku wielu innowacyjnych i specjalistycznych zastosowań, a więc takich, gdzie wartość dodana i korzyści dla klienta są wymierne. Oznacza to, że potrzeby klientów są często bardzo różnorodne, a same systemy mają topologię hybrydową, łącząc w całość różne technologie identyfikacji, pasma oraz standardy. Trend ten dotyczy głównie czytników, gdzie głowica radiowa pozwala na odczyt w różnych pasmach częstotliwości oraz jest łączona w całość z systemem wizyjnym lub laserowym pozwalającym na odczyt kodów kreskowych.

Uniwersalność dotyczy także wyjścia, czyli interfejsów łączących czytnik z systemem komputerowym. W ten sposób zapewnia się łatwą integrację z lokalną infrastrukturą oraz ogranicza liczbę wersji będących w użyciu.

Najważniejsze czynniki o charakterze negatywnym dla rynku zdalnej identyfikacji
 
Za największą przeszkodę dla rozwoju rynku RFID/NFC ankietowani specjaliści uznali brak wiedzy na temat możliwości, jaką niesie ze sobą zdalna identyfikacja oraz brak doświadczenia aplikacyjnego pozwalającego na kreowanie projektów z tego obszaru. Na kolejnym miejscu znalazło się konserwatywne podejście do nowości oraz opór przed wdrażaniem nowości, niemniej ocena w tym polu była wyraźnie słabsza. Konkurencja ze strony kodów kreskowych jest w jakimś stopniu pokłosiem tej inercji. Kiedyś kody kreskowe wygrywały też cenowo, a obecnie, jak widać z wykresu, wysokie ceny rozwiązań RFID w kategorii negatywnego oddziaływania na rynek ocenione zostały najsłabiej ze wszystkich.

Takie nowoczesne czytniki all-in-one wyposaża się też w system lokalizacji. Nie tylko zapewniają one dużą wydajność oraz dają dostęp do większej ilości danych, ale sprawdzają się, gdy obok siebie funkcjonuje wiele różnych technologii znakowania produktów.

Czytniki wielosystemowe i wieloantenowe (kilkugłowicowe) rozwiązują też problemy z mnogością standardów, co jest korzystne, bo dzięki temu klienci nie są silnie związani w swoich wyborach posiadaną infrastrukturą.

RFID w przemyśle

Zdalna identyfikacja w aplikacjach przemysłowych to ważna część doskonalenia procesów produkcyjnych i systemów zapewnienia jakości. Zarządzanie towarami, śledzenie przepływu oznakowanych materiałów, półproduktów i gotowych produktów między kolejnymi etapami ich przetwarzania oraz monitorowanie przebiegu poszczególnych procesów ułatwia synchronizację różnych etapów produkcji, realizowanych często w kilku halach oraz w obrębie wielu linii produkcyjnych. W ten sposób szybciej realizuje się zlecenia, a dodatkowo identyfikacja jest źródłem danych pierwotnych dla zakładowych systemów śledzenia operacji (traceability), o których dzisiaj się tak wiele mówi w kontekście jakości.

Główne zjawiska techniczne w zdalnej identyfikacji
 
Zestawienie najważniejszych zjawisk technicznych zmieniających rynek zdalnej identyfikacji otwiera kryterium związane z łatwością integracji platform sprzętowych w systemie. Uniwersalność aplikacyjna pozwala na wygodę budowy systemów, współpracę z dowolnym oprogramowaniem i sprzyja niskim kosztom. Wysokie zasięgi oraz duża szybkość odczytu to parametry zapewniające wydajność, możliwość skalowania systemów w miarę rozwoju biznesu. Z kolei potrzeba bezpieczeństwa jest odpowiedzią na liczne przypadki włamań, nadużyć i przestępstw w ostatnich latach.

Zastosowania przemysłowe są też coraz częściej źródłem konwergencji w zakresie RFID, w ramach której do wnętrza transpondera wbudowuje się dodatkowe funkcje kontrolno-monitorujące. Najczęściej jest to pomiar temperatury i wilgotności, które pozwalają kontrolować klimatyczne warunki transportu i przechowywania produktów. Coraz bardziej zminiaturyzowana oraz pobierająca mniej mocy elektronika pozwala na wbudowanie do transpondera kolejnych czujników, np. akcelerometru lub GPS, co tworzy pomost między światem RFID a IoT.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również