Rynek RFID w Polsce

 
Tabela 1. Przegląd ofert dostawców systemów i komponentów zdalnej identyfikacji

Rynek RFID w Polsce to obecnie stosunkowo tanie i powszechnie wykorzystywane systemy biblioteczne, kontroli dostępu do obiektów, pomiaru czasu w sporcie czy systemy biletowe. Są one wybierane przez coraz więcej odbiorców ze względu na wygodę i utylitarność. Z uwagi na powszechność są one w zasadzie dostępne dla każdego, jednak nie zawsze zapewniają wysoką funkcjonalność.

Ich wdrażaniem zajmuje się wiele firm instalacyjnych bez większej wiedzy i doświadczenia w zakresie technologii RFID, bez zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo, a więc bez jakiegokolwiek szyfrowania czy zabezpieczenia danych. Ponieważ tagi Unique lub Mifare są łatwe do skopiowania czytnikami klonującymi czy nawet zwykłym smartfonem z funkcją NFC, w efekcie systemy oparte na tego typu rozwiązaniach nie są bezpieczne.

Innym typem systemów RFID, które rozwijają się w naszym kraju, są przemysłowe systemy do śledzenia produktów w łańcuchu dostaw i sprzedaży. W tej grupie wiedza klientów dotycząca radiowych technologii identyfikacji jest raczej pobieżna, jednak dostrzega się chęć i zainteresowanie wdrażaniem innowacji usprawniających procesy, bo prowadzi to do obniżki kosztów i wzrostu wydajności.

Aktualna koniunktura na rynku (I poł. 2019 roku)
 
Aktualne warunki biznesowe na rynku zdalnej identyfikacji zostały ocenione przez wszystkich pozytywnie. RFID ma na tyle szeroki zakres zastosowań, że uśredniony popyt na takie systemy odpowiada ogólnej sytuacji w przemyśle i krajowej gospodarce. Polski przemysł cały czas się rozwija w rekordowym jak na warunki europejskie tempie, a przemysłowe aplikacje RFID stanowią najbardziej wartościową i istotną część. Innymi słowy, ukierunkowanie RFID na przemysł ma odbicie w dobrych wynikach.

Skomplikowanie tematu identyfikacji radiowej wymusza na tych podmiotach zwracanie się do firm o partnerskim profilu dysponujących odpowiednią kadrą i wiedzą techniczną. Barierą jednak w tym przypadku bywają koszty. Jedynie bardzo duże firmy dzięki skali swojej działalności mogą i decydują się przeznaczyć znaczne sumy na systemy RFID.

Małe i średnie firmy krajowe wdrażają w zakresie zdalnej identyfikacji systemy przemysłowe oraz rozwiązania specjalistyczne. W tych obszarach identyfikacja RFID przynosi korzyści przewyższające poniesione koszty, a jednocześnie nie wymaga dużych inwestycji na starcie.

Takie aplikacje są możliwe, ale wymagają kreatywnego podejścia do zagadnienia, czasu oraz odwagi. Problemem w sektorze średnich i małych firm jest też nieufność w stosunku do innowacji oraz obawa przed nieudaną inwestycją, jednak rozpowszechnianie wiedzy na temat RFID znacząco redukuje ten niekorzystny trend.

Dla branży RFID korzystne są również zmiany na rynku pracy. Coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników, rosnące wynagrodzenia powodują, że przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na inwestycje w automatykę i cyfryzację, a radiowa identyfikacja jest tutaj zdecydowanie kluczowym ogniwem wiążącym obie te dziedziny.

Ocena warunków biznesowych panujących na rynku w 2018 roku
 
Ponad połowa pytanych specjalistów oceniła warunki biznesowe panujące na rynku zdalnej identyfikacji w ubiegłym roku jako dobre, a w sumie pozytywnych wskazań jest aż 92%. Oznacza to, że rynek zdalnej identyfikacji stanowi wartościowy segment rynku elektroniki i pozwala firmom na rozwój. To też znak, że oddziaływanie biznesowe wielu zjawisk wymienionych na innych wykresach, np. niskiej świadomości rynku, wcale nie jest takie duże, jak mogłoby się wydawać.

Innym korzystnym dla RFID zjawiskiem jest coraz większa potrzeba personalizacji nawet najdrobniejszych produktów wprowadzanych na rynek, jak na przykład butów z indywidualnie wyprodukowaną wkładką lub w unikalnym wzorze i to najlepiej przy realizacji w bardzo krótkim czasie, co z kolei wymusza coraz lepszą, sprawniejszą i bardziej wydajną identyfikację tych towarów oraz maksymalną optymalizację procesów logistycznych. W takich sytuacjach cena gra dużo mniejszą rolę niż dostawa na czas właściwie specyfikowanego przedmiotu do odbiorcy i tu także jedynym rozwiązaniem może okazać się identyfikacja oparta na tagach RFID.

Obecny rynek RFID można określić zatem jako trudny. W prostych i tanich aplikacjach, jak systemy dostępu do pomieszczeń, jest bardzo silna konkurencja, która obniża marże kosztem jakości wykonania instalacji. Duże firmy ze względu na swoją skalę do realizacji projektów RFID wybierają raczej dużych światowych graczy o potężnym portfolio zrealizowanych projektów w tej dziedzinie i krajowym przedsiębiorcom trudno jest z nimi konkurować.

Średnie firmy natomiast ciągle zmagają się z oporem i brakiem odwagi w podejmowaniu odważnych inwestycji w innowacje, jednak w tym przypadku jest coraz więcej świadomości i czynników prowadzących do przełamania tego trendu i prawdopodobnie największy potencjał dla branży na przyszłość.

Jerzy Kozieł

Head of R&D w firmie Masters

  • Jakie kierunki rozwoju RFID, aplikacje, obszary rynku, branże warto wyróżnić?

Szczególnym obszarem zastosowania techniki RFID wpisującym się w hasło Przemysłu 4.0 jest opieka zdrowotna. Rosnący poziom inwestycji w tym obszarze pokrywa się z prognozami sugerującymi gwałtowny wzrost zainteresowania aplikacjami w tym obszarze w niedalekiej przyszłości. Spowodowane jest to przede wszystkim zwiększającymi się wymaganiami i oczekiwaniami stawianymi nowoczesnej opiece medycznej, inwestującej we wzrost poziomu jakości oraz zrównoważony rozwój z zachowaniem przemyślanej kontroli nad kosztami.

Można to osiągnąć w szczególności poprzez wdrażanie rozwiązań zapewniających pełną automatyzację procesów medycznych. Zastosowanie techniki RFID zwiększa efektywność procesów, eliminując czynności zbędne, skupiając uwagę na priorytetach związanych z ratowaniem ludzkiego życia.

Eliminacja obsługi ręcznej zliczania i odczytywania kodów kreskowych pozwala lepiej wykorzystać cenny czas personelu medycznego, monitorować i lokalizować narzędzia, a to z kolei przyczynia się do zwiększenia ich dostępności oraz lepszego planowania zabiegów, zapewniając, co bardzo ważne, kontrolę sterylności i eliminując tragiczne w skutkach błędy ludzkie, zaś monitorowanie personelu i pacjentów umożliwia aktywną kontrolę potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych.

Co więcej, zaimplementowanie dynamicznych RFID (Dynamic Tags) pozwala na dokonywanie odczytów pomiarów z sensorów i gromadzenie tych danych. Otwiera to zupełnie nowe możliwości adaptacyjne w kontroli dystrybucji i magazynowaniu leków, a w szczególności leków specjalistycznych, wymagających ciągłego i rygorystycznego monitorowania parametrów przechowywania, np. temperatury, wilgotności, zmiany położenia czy ekspozycji na działanie promieni słonecznych bądź innych niekorzystnych czynników.

Największym wyzwaniem poza przemyślaną adaptacją dostępnych rozwiązań RFID w praktyce staje się zapewnienie elastycznej i bezpiecznej wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi, umożliwiając szeroką współpracę wszystkich członków procesu, począwszy od producentów, poprzez dystrybutorów, aż po wszelakie placówki medyczne. Aby było to w ogóle możliwe, wymagany jest dalszy rozwój standaryzacji w obszarze danych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty