Tabela z przeglądem ofert

Nieodłączną częścią raportu jest zestawienie tabelaryczne z przeglądem ofert firm, które nadesłały do redakcji wypełnione ankiety. Tabela ma zwartą formę zawiera tylko główne informacje na temat, czy dany produkt jest w ofercie lub go nie ma. Kolejne wiersze dzielą tabelę na wyświetlacze modułowe graficzne, modułowe, panelowe LCD. Ostatnia grupa jest przeglądem usług związanych z wyświetlaczami, takimi jak integracja jednostki wyświetlającej z obudową oraz komplementarnym usługom. W tabeli 2 podane zostały dane adresowe do poszczególnych firm.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty