Gesty w GUI

Po oswojeniu interfejsu dotykowego nadchodzi czas na gesty, bo rozwój technologii doszedł do takiego miejsca, że wielopunktowe czujniki odległości ToF, wspomagane kamerami i zaawansowanym oprogramowaniem, dają możliwość automatycznego wykrywania rysów twarzy lub ruchów dłonią.

Wykrywanie gestów pojawiło się już dawno temu w konsolach do gier, a teraz staje się elementem interfejsu użytkownika. Jest to kolejny krok rozwojowy w stronę jeszcze bardziej naturalnej komunikacji człowieka z maszyną. Kamieniem milowym w tym procesie bezsprzecznie było sterowanie dotykiem, teraz mamy gesty, a niedługo należy oczekiwać, że komputery po prostu będą potrafiły sprawnie rozpoznawać mowę.

Warunki biznesowe panujące na rynku wyświetlaczy w 2018 r.
 
W ubiegłym roku warunki na rynku elektroniki w zakresie wyświetlaczy były dobre, a dodatkowo nikt z pytanych nie zaznaczył odpowiedzi, że były one kiepskie. Ocena koniunktury biznesowej w zakresie wyświetlaczy jest tożsama z tym, co uzyskiwaliśmy w innych grupach produktowych i spójna z tym, co działo się w całej gospodarce krajowej. Wyświetlacze są komponentami uniwersalnymi i ich spektrum aplikacyjne jest na tyle szerokie, że mogą one być postrzegane jako miernik średniej kondycji, zwłaszcza tej w obszarze przemysłu.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty