ZigBee

Standard ZigBee nigdy nie odniósł takiego sukcesu, jak Wi-ficzy Bluetooth, mimo że z założenia miał być bardziej niezawodny i energooszczędny. Może obsługiwać różne topologie sieciowe, w tym kratę (mesh). Urządzenia połączone w ten sposób retransmitują otrzymane dane, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania pojedynczych, centralnych węzłów, które pośredniczyłyby w komunikacji i od których działania zależałaby sprawność całej sieci. Co więcej, komunikacja ZigBee jest szyfrowana z użyciem 128-bitowego klucza i pomyślana z założeniem, że stosujące ją urządzenia będą wzbudzały się niemal tylko na czas transmisji. W efekcie stworzono standard, który pozwala na tworzenie bardzo energooszczędnej instalacji, stosowanej np. w rozległych sieciach czujnikowych. Z czasem powstały nowsze wersje standardu, ale w ich upowszechnieniu stała się problemem licencja, na której oferowana jest specyfikacja ZigBee. Pomimo że dla celów niekomercyjnych specyfikacja jest dostępna bezpłatnie, w przypadku zastosowań komercyjnych konieczna jest przynależność do organizacji ZigBee Alliance, która wiąże się z opłatami. To natomiast sprzeczne jest z założeniami licencji GPL, w związku z czym włączanie obsługi ZigBee do bibliotek oferowanych bezpłatnie w ramach licencji GPL stało się niemożliwe. Wydaje się, że powyższe ograniczenie sprawiło, że ZigBee nie przyjęło się w urządzeniach konsumenckich, a przyszłość w automatyce budynkowej jest mocno niepewna, gdyż najnowsza wersja standardu Bluetooth zapewnia podobną funkcjonalność, a jednocześnie jest znacznie bardziej rozpowszechniona.

Aktualna koniunktura w zakresie komunikacji bezprzewodowej
 
Aktualna koniunktura, a więc na początku lutego 2020 roku, gdy wysyłaliśmy nasze ankiety, została oceniona identycznie jak cały 2019 rok. Trzy czwarte wskazań padło na to, że jest ona dobra lub bardzo dobra, reszta to ocena neutralna. Jedyne, co można oczekiwać, to aby warunki biznesowe składające się na taką ocenę utrzymały się w kolejnych miesiącach, a negatywne scenariusze dla łańcucha dostaw i niepokój, który jest w branży na skutek epidemii w Chinach, nie zamienił się w rzeczywistość. Kilka tygodni przestoju przedsiębiorcy są w stanie wytrzymać bez większego szwanku, niemniej z każdym kolejnym tygodniem problemy będą się mnożyć. Nawet jeśli nie dotyczy to wprost branży komunikacji bezprzewodowej, to przy jej szerokim froncie aplikacyjnym z pewnością dotyczy ogólnych działań firm i ich klientów.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty