Wiele standardów branżowych w automatyce domowej

Standardów branżowych, które są wykorzystywane w systemach automatyki budynkowej, jest wiele, a poza nimi spora część rynku obsługiwana jest z użyciem rozwiązań specyficznych dla producenta. Jak można wyczytać z przedstawionych w tym opracowaniu wykresów i innych publikacji, funkcjonujących rozwiązań jest wiele, przez co kompatybilność produktów jest mała lub żadna.

Inteligentny budynek – stopień specjalizacji dostawców produktów
 
Produkty związane z inteligentnym budynkiem jedynie dla co trzeciej firmy z tego zestawienia tworzą na tyle istotną część biznesu, że można mówić o ich specjalizacji w tej tematyce. Dla reszty jest to temat w mniejszym lub większym stopniu łączony z inną aktywnością. Po części jest to wynik tego, że rynek tych produktów jest jeszcze za mały, po części tego, że asortyment jest bardzo szeroki, co utrudnia koncentrację.

W zakresie rozwiązań przewodowych największą popularność ma KNX (dawniej EIB). Jest to otwarty standard powstały jako połączenie kilku protokołów i koncepcji rozwijających je organizacji: EIBA – European Installation Bus Association, European Home Systems Association oraz BatiBUS - KNX, są z pewnością w tym zakresie lepsze, ale instalacje kablowe są droższe i trudniejsze w realizacji. Tak jak nie ma róży bez kolców, tak brakuje rozwiązania, które byłoby wolne od wad, co z pewnością branży przeszkadza.

Aktualna koniunktura w branży inteligentnego budynku
 
Aktualne wskazania na to, jakie są warunki panujące na rynku w obszarze produktów dla inteligentnego budynku, są całkiem niezłe, a biorąc pod uwagę panującą pandemię, można powiedzieć, że są znakomite. Blisko dwie trzecie ankietowanych postrzega koniunkturę jako dobrą lub bardzo dobrą. Liczba wskazań na to, że warunki są kiepskie, była znacznie mniejsza – tylko co dziesiąta osoba była takiego zdania. W jakiejś części może być to rezultat tego, że coraz więcej osób pracuje w domu. Sprzyja to inwestycjom w rozwiązania poprawiające komfort życia. W przypadku biur i budynków biznesowych ważnym czynnikiem może być poszukiwanie przez klientów rozwiązań pozwalających na oszczędności mediów, np. energii elektrycznej.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również