Wzrost cen zmienia warunki działania

Braki oznaczają coraz wyższe koszty materiałów i komponentów. Te najbardziej niedostępne, czyli mikrokontrolery i mikroprocesory, podrożały 5-, 10-krotnie i ten wyższy koszt musi, gdzieś się pojawić – w cenie produktu lub w mniejszej marży producenta (OEM lub EMS).

Poza środkami do produkcji, a więc materiałami takimi jak stopy lutownicze, pasty, lakiery i inne produkty chemiczne, firmy EMS potrzebują jeszcze płytek drukowanych, podzespołów. Do tej pory klienci chętnie zlecali organizację wszystkich materiałów firmom EMS, bo było to wygodne, a poza tym z uwagi na efekt większej skali firmy te bardzo często mogły kupić je dla klienta w korzystniejszej cenie.

Poszukiwane przez klientów nowości w usługach #4
 
Poszukiwane nowości w usługach EMS to głównie operacje związane z zapewnieniem jakości, czyli lakierowanie i zalewanie produktów po to, aby chronić je przed wpływem środowiska oraz kontrola jakości montażu pakietów za pomocą systemów inspekcji optycznej. Liczą się też usługi związane z montażem na podłożach elastycznych (fl eksy) i na długich płytkach drukowanych, które najczęściej są przeznaczone do ledowych opraw oświetleniowych. W porównaniu do naszych wcześniejszych badań znaczenie operacji zalewania i lakierowania znacząco się zwiększyło. To samo dotyczy podłoży elastycznych, które podskoczyły na wykresie o dwa wiersze.

Teraz ta wygoda stała się kłopotliwa, bo z kupnem podzespołów wiąże się wiele wysiłku organizacyjnego, płytki są ciężkie i transport lotniczy dużych zamówień wiąże się z dużymi kosztami. Same obwody też podrożały.

Te wszystkie kłopoty wpływają na działalność firm EMS i czynią ją niestety mniej opłacalną oraz trudniejszą w prowadzeniu. Zazwyczaj firmy z tego obszaru mają największe kompetencje związane z produkcją i technologią, a te zakupowe, logistyczne i organizacyjne są dodatkiem tworzącym kompleksowość usług. Warunki, jakie mamy teraz, powodują, że te dodatki stały się ważne i zabierają czas pracy i tworzą w pewnym sensie nowe realia działania.

Jaka jest aktualna koniunktura na rynku EMS w Polsce? #10
 
Aktualna ocena sytuacji na rynku produkcji kontraktowej (w listopadzie 2021 r.) wypadła prawie tak samo, jak to, co pokazujemy z oceną 2020 roku na innym wykresie. Wykres zdominowały odpowiedzi bardzo dobre, dobre lub przynajmniej zadowalające, a wskazania negatywne zajmują jedynie 6%. Kontrastuje to z kłopotami rynku z komponentami, rosnącymi kosztami i logistyką. Być może powodem jest to, że poza motoryzacją reszta trzyma się nieźle. Po okresie zamykania firmy wróciły do normalnej pracy i część zawieszonych projektów w ubiegłym roku jest wznawiana, co daje nadzieję na poprawę w kolejnym okresie.

Marzena Laren


dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie SoftCom

  • Jak sobie radzicie z zaopatrzeniem w podzespoły?

Od początku 2020 roku zmagamy się z ograniczoną dostępnością albo wręcz niedostępnością wielu elementów, a także drastycznym wzrostem cen oraz zmiennymi warunkami w zakresie produkcji PCB. Terminy dostaw elementów i płytek uwzględniamy w planowaniu montażu, co zapewnia elastyczność wobec klientów i ich planów produkcyjnych. W reakcji na zaistniałą i niestabilną sytuację zmieniliśmy sposób planowania produkcji w oparciu o kompletację elementów i oczekiwane terminy realizacji, aby zachować możliwą elastyczność wobec potrzeb klientów. Ze względu na specyfikę projektów, niejednokrotnie sami klienci dostarczają niezbędne części. Dzięki temu w zdecydowanej większości zleceń montaż realizowany jest w terminach, które umożliwiają naszym klientom utrzymanie ciągłości działalności. Dla 6,4% projektów terminy realizacji wydłużyły się do ok. 1 roku, ale poprzez bieżące monitorowanie rynku elementów na całym świecie, wiele zleceń realizowanych jest nawet szybciej, niż wstępnie zakładano. Zdarza się, że klienci decydują się na przeprojektowanie urządzenia, aby dostosować je do dostępnych elementów.

  • Jakie zmiany widać w podejściu klientów do usług kontraktowych?

Klienci korzystający z usług kontraktowych mają bardzo wysoką świadomość, jak funkcjonuje dystrybucja podzespołów i produkcja PCB, a tym samym są świadomi problemów, z jakimi się wspólnie borykamy, ponieważ niejednokrotnie są również kupującymi. Znając realia, z jeszcze większą ostrożnością podchodzą do własnego planowania produkcji i bazują ją na terminach potwierdzanych z nami jako wykonawcą. Coraz większe grono klientów decyduje się na współpracę z firmą EMS, delegując tym samym na nas logistykę zakupów i magazynowania elementów, a tym samym pozostawiając po naszej stronie odpowiedzialność i gwarancję jakości elementów i PCB aż po finalny montaż. Klienci coraz częściej decydują się również powierzyć nam, jako wykonawcy EMS, coraz szerszy zakres operacji, które dotychczas wykonywali u siebie, jak lutowanie kabli, testowanie, lakierowanie, aż po montaż w obudowie.

Część firm EMS w naszych ankietach zasygnalizowała, że w ostatnim okresie ich obroty wzrosły. To znakomita wiadomość, gdyby jednocześnie taka firma była w stanie utrzymać na niezmienionym poziomie marżę usługową i niezmienne koszty. Gdy ceny materiałów rosną, tak samo jak koszt pracy, energii i wysiłek związany z wykonaniem usługi, można snuć hipotezy, że większe obroty to efekt wzrostu cen i wcale nie muszą za tym kryć się większe zyski.

W ostatnich tygodniach wzrosły też istotnie kursy walut. To z jednej strony zła wiadomość, bo większość materiałów i komponentów EMS-y mają z importu, a więc te towary przy kolejnych dostawach będą rozliczone w wyższych cenach. Z drugiej strony wysoki kurs zwiększa atrakcyjność naszych firm w oczach partnerów zagranicznych, bo nasze usługi wyrażone w ich walutach stają się tańsze.

Główne zjawiska pozytywne dla rynku EMS #5
 
Za najważniejszy dla rozwoju rynku EMS czynnik pozytywny uznano zainteresowanie utrzymaniem wysokiej jakości. Jako drugi wymieniono w ankietach nowe zastosowania elektroniki i aplikacje. W tym drugim przypadku chodzi o to, że coraz więcej firm i branży sięga po rozwiązania elektroniczne, mimo że pierwotna ich działalność nie była związana z elektroniką. Elektronizacja dotyczy bardzo wielu dziedzin techniki, urządzeń i systemów, a rozwiązania mechaniczne są sukcesywnie zastępowane przez te bazujące na prądzie. Elektronika jest też źródłem nowej funkcjonalności i rozwoju, stąd branża EMS upatruje rozwoju w pracy na rzecz firm, których warunki panujące na rynku i zachodzące się zmiany zmuszają do sięgnięcia po rozwiązania elektroniczne, nawet jeśli się na tym kompletnie nie znają.

Zofia Karolik


dział zaopatrzenia firmy Bornico

  • Jak radzicie sobie z dostawami w tych miesiącach?

Niewątpliwie pandemia i zamknięcia gospodarki wywołały problemy podażowe i ma to negatywny wpływ zarówno na planowanie naszej produkcji, jak i realizację zleceń. Wydłużenie terminów dostaw wymusza reorganizację całego procesu planistyczno-produkcyjnego, powoduje liczne przesunięcia czasowe operacji, wywołuje przestoje, zmiany w grafikach pracy personelu, a tym samym opóźnienia w terminie dostaw finalnego produktu do klienta. Niedobór wywołany brakiem komponentów oraz powiązany z nim gwałtowny wzrost cen znacząco zmieniają również podstawy kalkulacji produkcyjnych czy okołoprodukcyjnych.

  • Czy wzrosło zagrożenie elementami niepełnowartościowymi?

Z roku na rok liczba firm trudniących się sprzedażą niepełnowartościowych komponentów się zwiększa. Dotyczy to nie tylko niektórych brokerów importujących części, ale również lokalnych sprzedawców, którzy nie weryfikują źródeł dostaw. W obecnej sytuacji poszukiwane części potrafią być sprzedawane za cenę nawet 1000 razy większą od faktycznej ceny ich zakupu. Takie przebicie powoduje, że dystrybucja oraz sprzedaż podrabianych elementów stanowi nie tylko zagrożenie w aspekcie ekonomicznym, ale przede wszystkim odnosi się również do bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń. Montowanie podzespołów zawierających "podróbki" czy niepełnowartościowe elementy może powodować awarie i złe funkcjonowanie, a także nieoczekiwane w skutkach interferencje w odniesieniu do całości produktu, w którym są zainstalowane. Ma to istotne znaczenie, jeżeli spojrzymy na skalę, w jakiej wykorzystywana jest elektronika – np. przemysł medyczny, lotniczy, wojskowy czy branża motoryzacyjne. Z uwagi na takie zagrożenia korzystamy jedynie ze sprawdzonych, autoryzowanych dostawców poszczególnych producentów.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również