Rys. 1. Zestawienie obrazujące, które typy przyrządów pomiarowych cieszą się największym zainteresowaniem klientów

Jednym z najważniejszych czynników prorozwojowych dla rynku aparatury pomiarowej z wyższych półek są dotacje Unii Europejskiej. Dostępnych jest szereg programów, których celem jest poprawa wzrostu konkurencyjności na rynku postrzegana między innymi jako inwestycje w nowe technologie. Wiele krajowych firm skutecznie korzysta z nich po to, aby kupić nowe maszyny i sprzęt, uruchomić nową działalność lub rozbudować wybrane działy.

Z pewnością aparatura pomiarowa staje się w wielu miejscach elementem takich działań prorozwojowych. Koszt wysokiej jakości przyrządów jest spory, dlatego możliwość uzyskania dotacji na sporą część inwestycji nierzadko bywa przesądzająca. Kolejnym ważnym czynnikiem rozwijającym rynek są nowe wymagania prawne co do szeroko rozumianej jakości produktów elektronicznych, ich bezpieczeństwa użytkowania, oraz ogólny wzrost wymagań technicznych wynikający z rosnącej liczby urządzeń elektronicznych w otoczeniu.

Skoro elektronika staje się podstawą medycyny, transportu i od dawna jest bazą dla komunikacji, to w miarę upływu lat muszą powstawać standardy i regulacje precyzujące, jakie parametry muszą być spełnione. Aparatura pomiarowa jest oczywiście niezbędnym testerem we wszystkich tych działaniach. Najbardziej widoczne jest to w produktach dla telekomunikacji bezprzewodowej, gdzie szybki rozwój rynku i co chwila pojawiające się nowe technologie nakręcają sprzedaż.

Kolejny pozytywny trend to presja na jakość. Skoro od kilku lat stała się ona głównym orężem i czynnikiem wyróżniającym krajowe firmy elektroniczne, to jasne jest, że w konsekwencji oznacza to prowadzenie w firmach większej liczby badań i testów. Poprzez wysoką jakość produkcji firmy OEM minimalizują także koszty serwisu. Przy niewielkich marżach, szerokim froncie sprzedaży na wielu rynkach i ograniczonych zasobach kadrowych nawet drobne wahania w jakości produkcji potrafią obciążyć negatywnie bilans projektu.

Wysoka jakość stała się dzisiaj mantrą powtarzaną przez ogromną większość firm elektronicznych, niemniej w wielu momentach za słowami kryją się zakładowe systemy jakości, audyty, szkolenia pracowników. Takie rzetelnie podejście wymusza przede wszystkim coraz większa konkurencja, sprawiając, że coraz więcej firm dostrzega potrzebę użycia sprzętu pomiarowego wysokiej klasy.

Tabela 1. Przegląd ogólny oferty krajowych dostawców laboratoryjnej aparatury pomiarowej

W niewielkim stopniu za strumień sprzedaży odpowiada też wymiana starszej aparatury na bardziej współczesną. Mamy w tym obszarze trochę zaniedbań z dawnych lat i z początku przemian gospodarczych. Niestety podobnie jak w wielu innych dziedzinach techniki, tutaj też w miarę upływu czasu czas eksploatacji się skraca. O ile kiedyś kupno nowoczesnego przyrządu załatwiało potrzeby pomiarowe na lata, dzisiaj konieczne są okresowe modernizacje, a wymiana oprogramowania jest codziennością.

Rynek aparatury pomiarowej rośnie wraz z kolejnymi inwestycjami krajowymi i zagranicznymi, na przykład ze strony producentów AGD, krajowe firmy telekomunikacyjne inwestują w nowe technologie związane z komunikacją bezprzewodową (LTE, WiMAX), naziemną telewizję cyfrową DVB-T, co tworzy przestrzeń do sprzedaży najbardziej zaawansowanego sprzętu.

Czynniki przeszkadzające

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również