Profesjonalna aparatura pomiarowa z pewnością zalicza się do produktów, których sprzedaż w okresie gorszej koniunktury na rynku spada. Co więcej, wiele z kupowanych przyrządów trafia do nowych projektów i inwestycji, dlatego zmiany w obrotach dostawców niejednokrotnie wyprzedzają informacje płynące z mediów.

Zależność tę widać na rysunku 5, gdzie zebrane zostały informacje podane przez uczestników tego zestawienia na temat wzrostów i spadków obrotów na przestrzeni ostatnich lat. O ile dla wielu innych grup towarowych i firm zaopatrujących krajową elektronikę najgorszy był rok 2009, w przypadku aparatury profesjonalnej dołek był rok wcześniej.

W 2009 roku już tylko co dziesiąta firma miała spadki sprzedaży, a w 2008 praktyczne co druga. Różnica jest z pewnością znacząca i nie ma odniesienia do innych omawianych w raportach branż. Z wykresu wynika, że 2009 rok był dla branży profesjonalnej aparatury pomiarowej czasem odbicia – widać to po sporej liczbie odpowiedzi (80%) wskazujących, że sprzedaż wzrosła powyżej 15% w skali roku.

Rys. 7. Ocena aktualnej koniunktury w branży

Wynik ten to z pewnością znakomity rezultat i sygnał, że w polskiej elektronice kryzys był krótki i nie miał charakteru niszczącego. Kontynuacją omówionych danych jest kolejne zestawienie pokazane na rysunku 6, będące odpowiedzią na pytanie, jaki był dla branży pomiarowej pierwszy kwartał 2010 roku. Połowa firm określiła go jako dobry, co z pewnością jest znakomitym rezultatem.

Tylko dla co 10. firmy okazał się on fatalny, co może sugerować, że w przypadku wąsko wyspecjalizowanych dostawców nie zawsze rynek jest już dostatecznie chłonny. Aktualna sytuacja w branży (rys. 7) postrzegana jest jako dobra przez zdecydowanie dużą, bo aż 75-procentową grupę ankietowanych firm, a jednoznacznie negatywną ocenę wystawiło tylko 4% osób. Takie wyniki mogą tylko cieszyć, bo zdecydowanie są one znakiem nadchodzącego ożywienia.

Sprzedaż od strony ofert

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również