Rys. 5. Zestawienie wzrostów i spadków obrotów w latach 2007–2009 dla dostawców laboratoryjnej aparatury pomiarowej, w podziale na cztery przedziały procentowe

Rynek aparatury pomiarowej wysokiej klasy przeznaczonej do celów laboratoryjnych z pewnością można uznać za bardzo stabilny. Z braku krajowych producentów w tej grupie przyrządów, ma on charakter wyłącznie importowy i dostawami zajmują się dystrybutorzy. Wystarczy popatrzeć na rysunek 3, na którym pokazane zostały najbardziej rozpoznawalne krajowe firmy dystrybucyjne, zajmujące się aparaturą pomiarową, aby dojść do wniosku, że grono liderów rynku dystrybucji przyrządów pomiarowych nie zmienia się od lat.

Te same nazwy wymieniane były w wszystkich poprzednich raportach „Elektronika” poświęconych aparaturze pomiarowej, a AM Technologies, NDN lub Tespol to z pewnością ikony tego rynku. Na przestrzeni ostatnich czterech lat zmiany w siatce dostawców dotyczyły głównie małych firm, dostarczających specjalistyczne przyrządy lub takich, dla których aparatura była działalnością incydentalną. Często zainteresowanie aparaturą wiązało się w takim przypadku z pojedynczą umową dystrybucyjną, więc naturalne, że gdy ona wygasła, firma mogła zmienić profil aktywności.

Zmiany w krajobrazie firm wynikają też czasem z zmian własnościowych w firmach i polityki zarządu. W tym obszarze obserwowaliśmy ostatnio wycofanie się z rynku polskiego Elsinco, który zajmował się sprzedażą aparatury telekomunikacyjnej oraz sprzedaż Merazetu. Firma ta do niedawna była spółką akcyjną Skarbu Państwa, obecnie ma prywatnych właścicieli, którzy mogą mieć wiele różnych pomysłów na biznes, niekoniecznie związany z miernictwem.

Na rysunku brakuje firmy Rohde & Schwarz, gdyż w Polsce nie jest ona reprezentowana przez dystrybutora, ale od kilkudziesięciu lat funkcjonuje jako oddział zagraniczny. Na rysunku 4 pokazane zostały wyniki głosowania na najpopularniejsze marki związane z profesjonalną aparaturą pomiarową, jakie są dostępne w Polsce.

Rys. 6. Ocena wyników sprzedaży w pierwszym kwartale 2010 roku

Wyniki w dużej mierze pokrywają się z pozycją poszczególnych dystrybutorów, szczególnie na początku. Agilent Technologies, Tektronix, Fluke i Rohde & Schwarz z pewnością zasługują na miano liderów nie tylko rynku krajowego, ale i światowego. Zestawienie to bazuje na popularności i rozpoznawalności poszczególnych marek, a nie na uzyskanych obrotach, dlatego pozycja firm specjalistycznych lub też obsługujących wąski wycinek rynku, jak chociażby National Instruments lub Keithley zawsze jest dość niska.

Warto zauważyć, że na omawianym wykresie nie znalazły się renomowane firmy dalekowschodnie. Ich wyniki w ankietach oscylowały na poziomie ułamka procenta, co pokazuje, że o wiele trudniej przebić się z marką wyrobu do świadomości środowiska inżynierskiego, niż wejść z produktem na rynek.

Rynek

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również