Tabela 2. Dane teleadresowe do firm wymienionych w tabeli 1

Osią rynku laboratoryjnej aparatury pomiarowej od dawna jest oscyloskop. Jego olbrzymie znaczenie wynika przede wszystkim z największej uniwersalności i najszerszych zdolności do obserwacji sygnału, a także z tego, że jest on w stanie obsłużyć ponad połowę typowych zadań pomiarowych w elektronice. Dlatego zakupy aparatury zaczynają się zwykle od oscyloskopu, a potem kolejno są uzupełniane o pozycje pomiarowe, których nie jest on w stanie obsłużyć.

Obserwację tę potwierdzają wyniki badania rynku przeprowadzonego w redakcyjnej ankiecie, które pokazane zostały na rysunku 1. Zdaniem ankietowanych osób największa konkurencja na rynku oraz zainteresowanie klientów kieruje się w stronę oscyloskopów – tak stwierdziła co trzecia badana osoba. Kolejne pozycje, a więc multimetry, generatory i zasilacze, zarysowały się w badaniu już znacznie słabiej, sięgając maksymalnie połowy wyniku oscyloskopów, co potwierdza powyższą tezę o kluczowym znaczeniu oscyloskopu na stanowisku pracy.

Na rysunku 2 pokazano, które branże lub typy odbiorców można zaliczyć do największych odbiorców aparatury laboratoryjnej w Polsce. Pierwsza pozycja przypadła uczelniom, które kupują sprzęt pomiarowy do celów dydaktycznych, do prowadzonych badań naukowych oraz do oferowania usług towarzyszących działalności podstawowej, jakimi są na przykład badania urządzeń elektronicznych związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną.

Uczelnie techniczne traktowane są także przez producentów aparatury pomiarowej jako pewnego rodzaju obszar promocyjny, w którym studenci, a więc przyszli inżynierowie, mają szansę zapoznać się z markowymi produktami i polubić ich właściwości. W tym celu prowadzone są programy sprzedaży specjalnej, gdzie do celów edukacyjnych sprzęt pomiarowy trafia po obniżonej cenie. Całość tworzy system powiązań nakręcający sprzedaż – zniżki specjalne sprawiają, że uczelnie mogą kupić więcej sprzętu i za jego pomocą zarabiać pieniądze.

Dlatego pozycja uczelni na rynku aparatury jest tak bardzo znacząca. Na kolejnych istotnych miejscach znalazł się przemysł, a więc także producenci OEM-owi i wojsko, które zawsze postrzegane było jako odbiorca urządzeń o najwyższym stopniu zaawansowania. Słabe notowania odbiorców takich jak telewizja lub operatorzy telewizji kablowej to prawdopodobnie wynik tego, że cyfryzacja telewizji w naszym kraju wciąż jest sprawą przyszłości.

Dystrybucja

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również